ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

Ερώτηση Γ. Γκιόλα στη βουλή: Πότε θα πάρουν τη σύνταξη τους οι ασφαλισμένοι στο υπουργείο τουρισμού;

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:01:00 μ.μ. | |
Ερώτηση Γ. Γκιόλα στη βουλή: Πότε θα πάρουν τη σύνταξη τους οι ασφαλισμένοι στο υπουργείο τουρισμού;Κραυγή αγωνίας για μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων του Υπουργείου Τουρισμού που υπηρετούσαν στις Δημόσιες Σχολές Τουριστικής εκπαίδευσης.


Εκκρεμεί η διεκπεραίωση των συντάξεών τους παρά τις θριαμβολογίες της Κυβέρνησης.

Τεράστια η συνεισφορά των εργαζομένων στον κλάδο της Τουριστικής εκπαίδευσης αλλά οι απόμαχοι της εργασίας έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους.

Κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη και εφ άπαξ τα τρία «αγκάθια» που ταλαιπωρούν τους ασφαλισμένους στο Υπουργείο Τουρισμού με καθυστερήσεις που φτάνουν και τα 5 έτη.

Διαβάστε ολόκληρη την ερώτηση που κατέθεσε ο Γ. Γκιόλας με την συνυπογράφουσα Τομεάρχη Τουρισμού της Κ. Ο. κ. Κ. Νοτοπούλου:ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ. κ. Υπουργούς Toυρισμού & Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΘΕΜΑ: «Mεγάλες καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση εκκρεμών συντάξεων των ασφαλισμένων του Υπουργείου Τουρισμού και πρώην εργαζομένων εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων, τεχνικών, των Δημοσίων Εκπαιδευτηρίων Τουριστικής Εκπαίδευσης»

Οι Δημόσιες Σχολές Τουριστικής εκπαίδευσης συμβάλλουν τα μέγιστα στην περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη της χώρας και στην ενδυνάμωση των παραγόμενων υπηρεσιών και προϊόντων του κλάδου, τα οποία συνεισφέρουν προνομιακά τόσο στην εθνική οικονομία με συνολική συμμετοχή 20,8% στο ΑΕΠ, 21,7% όσο και στην απασχόληση με 946.200 εργαζόμενους στον Τουρισμό.

Σε επίπεδο χώρας λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουρισμού, οι ακόλουθες εκπαιδευτικές μονάδες:

* Τριτοβάθμια εκπαίδευση: δύο (2) Ανώτερες Σχολές, στη Ρόδο και στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

* οκτώ (8) Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην Ανάβυσσο Αττικής, την Περαία Θεσσαλονίκης, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Ρόδο, το Άργος, την Κέρκυρα, το Γαλαξίδι και την Αλεξανδρούπολη.

*πέντε (5) Σχολές Ξεναγών, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, το Ρέθυμνο και τη Ρόδο.

Οι εργαζόμενοι στα εν λόγω εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, είναι ασφαλισμένοι στο Υπουργείο Τουρισμού. Σύμφωνα με διαμαρτυρίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αναφορικά με τη λήψη της σύνταξής τους από αυτό, παρά το γεγονός ότι αυτοί έχουν άμεσα προβεί σε όλες τις ενέργειες για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων και την υποβολή των αιτήσεων λήψης των συντάξεων που δικαιούνται.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως στο αρμόδιο τμήμα συντάξεων των πρώην εργαζομένων στα Δημόσια Εκπαιδευτήρια Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

Παραθέτουμε χαρακτηριστικές περιπτώσεις καθυστερήσεων :

* Υπάρχει μια πρώτη κατηγορία ασφαλισμένων που περισσότερο από 3 έτη αναμένουν την κύρια σύνταξή τους, ενώ λαμβάνουν μόνο την προσωρινή και προσπαθούν να ζήσουν με αυτή.

* Υπάρχει, μια δεύτερη κατηγορία ασφαλισμένων που έχει αιτηθεί από το Υπουργείο Τουρισμού την ορισμένη και προβλεπόμενη από το νόμο λίστα δικαιολογητικών εγγράφω ν που εκδίδονται από αυτό και κατατίθενται στο Επικουρικό Ταμείο των εν λόγω ασφαλισμένων, προκειμένου να λάβουν την επικουρική τους σύνταξης με καθυστέρηση μεγαλύτερη ακόμα και των 5 ετών.

* Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία ασφαλισμένων, οι οποίοι για χρόνο που έχει υπερβεί τα 7 έτη από την αρχική τους αίτηση, αναμένουν τη λήψη της εφάπαξ παροχής που δικαιούνται.

* Υπάρχουν τέλος κραυγαλέες περιπτώσεις με καθυστερήσεις έως και 5 ετών, αιτήσεων για τη λήψη εφάπαξ αιτία χηρείας, με αποτέλεσμα οικογένειες με ανήλικα ή προστατευόμενα μέλη (φοιτητές, σπουδαστές) να στερούνται όλα αυτά τα χρόνια την πολύτιμη αυτή οικονομική βοήθημα που δικαιούνται από θανόν μέλος της οικογενείας.

Τα φαινόμενα καθυστερήσεων στη λήψη των συνταξιοδοτικών παροχών που δικαιούνται οι πρώην εργαζόμενοι στα Δημόσια Εκπαιδευτήρια Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού Υπουργείου, ξεπερνούν ακόμη και τους συνήθεις, αργούς χρόνους καταβολής που ισχύουν γενικά για τις συντάξεις και οφείλονται κυρίως στην έλλειψη προσωπικού και στην παράλειψη των υπηρεσιών να εξετάσουν τις αιτήσεις συντάξεων, εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών.

Επειδή η αντιμετώπιση των εκκρεμών συντάξεων των πρώην εργαζομένων στα Δημόσια Εκπαιδευτήρια Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, δεν μπορεί να γίνει χωρίς προσλήψεις έμπειρου και εκπαιδευμένου προσωπικού που θα δει τα λάθη, τις ελλείψεις, θα επικοινωνήσει με τον ασφαλισμένο, θα ζητήσει συγκεκριμένα δικαιολογητικά ώστε να ολοκληρωθεί η επεξεργασία όλων των εκκρεμών φακέλων.

Επειδή οι εν λόγω παραλείψεις και καθυστερήσεις έχουν ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να στερούνται βασικά αγαθά και είναι αναγκασμένοι να εξαρτούν τα προς το ζην από οικογενειακά και φιλικά πρόσωπα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Επειδή το ανωτέρω θέμα θεωρούμε ότι υποτιμά κατάφωρα όχι μόνο την προσωπικότητα των πρώην εργαζομένων στα Δημόσια Εκπαιδευτήρια Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, ως ασφαλισμένων πολιτών της χώρας που δεν απολαύουν του συνταγματικού δικαιώματός τους, αλλά και το ίδιο το λειτούργημα που επιτέλεσαν, κατά τη διάρκεια των περασμένων δεκαετιών και την προσφορά τους στην ποιοτική επαύξηση των υπηρεσιών στο τουριστικό προϊόν της χώρας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :

1. Πόσοι είναι οι εκκρεμείς διοικητικοί φάκελοι πρώην εργαζομένων στα Δημόσια Εκπαιδευτήρια Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού που βρίσκονται εις χείρας των υπηρεσιών του Υπουργείου σας και αναλυτικά πόσοι εξ αυτών αφορούν σε :

α. Λήψη δικαιολογητικών εγγράφων για την αίτηση της επικουρικής και του εφάπαξ,

β. Λήψη κύριας σύνταξης και

γ. Λήψη εφάπαξ παροχής

2. Γιατί σημειώνονται οι καθυστερήσεις αυτές και δεν γίνεται αντ’αυτών, επίσπευση των εν λόγω διοικητικών φακέλων ;

3. Σε τι χρόνους πρόκειται να ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διοικητικές εκκρεμότητες και αναλυτικά : α. Σε τι χρόνους οι εφάπαξ παροχές ; β. σε τι χρόνους οι κύριες συντάξεις ; και γ. Σε τι χρόνους η λήψη δικαιολογητικών εγγράφων για την αίτηση λήψης των επικουρικών συντάξεων ;

4. Σκοπεύετε να λάβετε ουσιαστικές πρωτοβουλίες που θα δώσουν πραγματικά λύση στο θέμα των εκκρεμών συντάξεων; και εάν ναι, ποιές συγκεκριμένα;

5. Ποιό είναι το ποσοστό των υπαλλήλων που απασχολούνται στο τμήμα έκδοσης των συντάξεων πρώην εργαζομένων στα Δημόσια Εκπαιδευτήρια Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού επί του συνόλου των εργαζομένων στο Υπουργείο σας ;

6. Προτίθεστε να ενισχύσετε το συγκεκριμένο τμήμα συντάξεων των πρώην εργαζομένων στα Δημόσια Εκπαιδευτήρια Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού με περισσότερο, έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό ;

Αθήνα 29 Οκτωβρίου 2020

Oι ερωτώντες Βουλευτές

Γιάννης Γκιόλας
Κατερίνα Νοτοπούλου                    


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ