Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

Συνεδριάζει στις 22/12 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου (τα θέματα της Αργολίδας)

Συνεδριάζει στις 22 Δεκεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου (τα θέματα της Αργολίδας)
Συνολικά 62 θέματα περιλαμβάνονται στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 22/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της Αργολίδας:

1.Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζονται οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

2. Έγκριση διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου: ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ” χρηματοδότηση : 2015ΕΠ52600003 , π/υ 250.000 ευρώ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

3. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης αναδόχου «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΗ Α.Ε. - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ», ως ασφαλιστικός πράκτορας της ασφαλιστικής εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

4.  Έγκριση παράτασης σύμβασης για τη προμήθεια συστήματος αντικεραυνικής προστασίας στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Αργολίδας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ