ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Ακόμα ένα θετικό βήμα αναγνώρισης της φοίτησης στα ΙΕΚ προσδίδεται από το ΑΣΕΠ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:22:00 π.μ. | | |
Αυξημένη μοριοδότηση των αποφοίτων των ΙΕΚ και την διεύρυνση επιλεξιμότητας των διπλωμάτων του κλάδου ΔΕ προτείνει το ΑΣΕΠ για όλους τους διαγωνισμούς & προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού στην προσφάτως κοινοποιηθείσα Ετήσια Έκθεση για το 2019. 

Κατά το ΑΣΕΠ, η μοριοδότηση του βαθμού των πτυχίων-διπλωμάτων των ΙΕΚ με τον ίδιο συντελεστή σε σχέση με εκείνη των πτυχίων ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΛ ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων προκαλεί εύλογες διαμαρτυρίες, αφού η εκπαίδευση που παρέχουν τα ΙΕΚ είναι Μεταδευτεροβάθμια– Μεταλυκειακή , ενώ αυτή των ΕΠΑΛ κ.λπ. είναι απλώς Δευτεροβάθμια. 

Συγκεκριμένα το ΑΣΕΠ αναφέρει επί του θέματος:¨Η μοριοδότηση του βαθμού των πτυχίωνδιπλωμάτων των ΙΕΚ με τον ίδιο συντελεστή μοριοδότησης σε σχέση με εκείνη των πτυχίων ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΛ ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων προκαλεί εύλογες διαμαρτυρίες, αφού η εκπαίδευση που παρέχουν τα ΙΕΚ είναι Μεταδευτεροβάθμια – Μεταλυκειακή¨ Επίσης υπογραμμίζεται ότι, οι εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων ΙΕΚ διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). 

Η παραπάνω πρόταση και διαπίστωση αλλά και η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για ένταξη των αποφοίτων ΙΕΚ σε ΑΕΙ μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους εφόσον στην εκπαιδευτική κοινότητα της κατάρτισης κυρίως δε της Τουριστικής κατάρτισης με τα ΙΕΚ του Υπ Τουρισμού γνωρίζουμε ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα αποδίδονται με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕQF). 

Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι του επιπέδου 5 του EQF κατέχουν επαγγελματικά δικαιώματα ανώτερα των αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β κύκλου (επίπεδο 4) και πολύ ανώτερα των αποφοίτων ΕΠΑΣ ή ΤΕΕ Α κύκλου (επίπεδο 3). Η αντίδραση λοιπόν του ΑΣΕΠ είναι προδήλως λογική, και μάλιστα με την δική μας πρόταση οι πιστοποιημένοι διπλωματούχοι ΙΕΚ επιπέδου 5 δεν θα έπρεπε να λογίζονται ως κλάδου ΔΕ, αλλά με προϋποθέσεις ως ΤΕ01 αυξημένων προσόντων.. 

Ως εκπαιδευτικός του Τουρισμού από το 1994 στις Σχολές Τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης γνωρίζω την άριστη και εξειδικευμένη γνώση που προσφέρεται στους μαθητές μας και την συνέχιση αυτής της εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας στους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ Τουρισμού και της Τουριστικής Σχολής Άργους με τα άριστα και εξοπλισμένα εργαστήρια, το έμπειρο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, το δίκτυο συνεργαζόμενων τουριστικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση επιπέδου σε όλη την Ελλάδα με μαθήματα και διαγράμματα ύλης εμπλουτισμένα και επικαιροποιημένα σε τουριστικά θέματα είναι τα στοιχεία της επιτυχίας μας όπου μεταφράζεται σε απόλυτο ολικό ποσοστό αξιολόγησης και πιστοποίησης των συμμετεχόντων μας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ. 

Επομένως την φοίτηση στα ΙΕΚ του Υπ Τουρισμού οφείλουμε συντεταγμένα ως πολιτεία και εκπαιδευτική κοινότητα να της προσδώσουμε την αξία που δίκαια και σωστά εντοπίζεται και αναγνωρίζεται τόσο από αρμόδια Υπουργεία όσο και από ανεξάρτητους ανώτατους φορείς πρόσληψης προσωπικού. 

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Δ/ΝΤΗΣ ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ