Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2021

«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε» από το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας (βίντεο)

«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε» από το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας (βίντεο)
Σήμερα, 6 Ιανουαρίου, η εκκλησία γιορτάζει την εορτή των Θεοφανείων, η οποία είναι η παλαιότερη Δεσποτική εορτή της Ορθοδοξίας και με την οποία ολοκληρώνεται και ο λατρευτικός κύκλος του «Αγίου Δωδεκαημέρου».

Οι μαθητές του βυζαντινού χορού του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας, ξεπερνώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες και δυσκολίες λόγω της πανδημίας, μας παρουσιάζουν στο παρακάτω video, το γνωστό απολυτίκιο της εορτής «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε».

Για άλλη μια φορά, οι μαθητές του μουσικού σχολείου Αργολίδας, ένωσαν τις φωνές τους, ψάλλοντας τον γνωστό αυτό βυζαντινό ύμνο, ευχόμενοι σε όλους «χρόνια πολλά και καλή φώτιση».

Υπεύθυνος καθηγητής: Άγγελος Μπέντης, μουσικολόγος-καθηγητής βυζαντινής μουσικής στο μουσικό σχολείο Αργολίδας

Απολυτίκιο των Θεοφανείων:

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα, καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

και η μετάφραση του:

Όταν βαπτιζόσουν στον Ιορδάνη, Κύριε, φανερώθηκε η προσκύνηση της Τριάδας, η φωνή του Πατέρα το επικύρωνε, καθώς σε ονόμαζε Υιό αγαπητό. Και το Πνεύμα με μορφή περιστεριού βεβαίωνε την αλήθεια του Λόγου. Δόξα σε Εσένα, Χριστέ Θεέ, που φανερώθηκες και φώτισες τον κόσμο. 

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ