ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021

4 παραιτήσεις από το νέο ΠΥΣΠΕ Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:48:00 μ.μ. | | |
4 παραιτήσεις από το νέο ΠΥΣΠΕ Αργολίδας
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με απόφασή του που δημοσιεύθηκε στο διαύγεια:

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α) Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Αργολίδας ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Δουράνου Αικατερίνη, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας ως Πρόεδρος. 

2. Παγούνη Βασιλική εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 1ου Δ.Σ. Ναυπλίου ως Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος. 

 3. Μουσταΐρας Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 3ου Δ.Σ. Άργους ως Τακτικό μέλος. 

4. Κατσούρης Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως α΄ τακτικό αιρετό μέλος. 

5. Μποζιονέλος Σπυρίδων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως β’ τακτικό αιρετό μέλος. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα): 

1. Καραμάνος Θεοδόσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας. 

2. Τσεκρέκος Σπυρίδων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του Δ.Σ. Σκαφιδακίου. 

3. Σουλάνδρος Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του Δ. Σ. Νέας Κίου. 

4. Κραμποκούκη Θεοδώρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

5. Ντέμος Αντώνιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης i) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης και ii) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών, αντί των ανωτέρω αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, θα μετέχουν σε αυτό οι κατωτέρω εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.): 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

 1. Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07 που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ. 

2. Κουρουτός Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων. 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα): 

 1. Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 που υπηρετεί στη «Γεννάδειο». 

2. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία». 

Στην περίπτωση που το ανωτέρω Συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα θέματα των Ιδιωτικών Σχολείων θα μετέχουν σε αυτό, αντί των ανωτέρω αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, οι κατωτέρω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.): 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Τότσικας Αλέξανδρος, ΑΥΤΕΝΕΡΓΩ, Νότιος Περιφερειακός, Άργος. 

2. Μαλτέζου Δέσποινα, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Φλέμιγκ 8, Άργος. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα): 

1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος Σ.Ι.Σ., ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ - ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας. 

2. Μανθόπουλος Γεώργιος, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ, 4ο χιλιομ. Εθνικής Οδού ΑθηνώνΚορίνθου. 

Γραμματέα του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ορίζουμε τη Γρίλλια Παναγιώτα-Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 που υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας, με αναπληρωτή της τον Βαρελογιάννη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 που υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας. 

 Η θητεία όλων των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει στις 31-12-2022. Β) Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Αργολίδας όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Συμβούλιο Επιλογής), ως εξής: 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Δουράνου Αικατερίνη, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας ως Πρόεδρος. 

2. Παγούνη Βασιλική εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 1ου Δ.Σ. Ναυπλίου ως Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος. 

3. Μουσταΐρας Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 3ου Δ.Σ. Άργους ως Τακτικό μέλος. 

4. Καρούντζου Γεωργία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, ως Τακτικό μέλος. 

5. Νάσιου Κυριακή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, Υπεύθυνη Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας ως Τακτικό μέλος. 

6. Κατσούρης Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως α΄ τακτικό αιρετό μέλος. 

7. Μποζιονέλος Σπυρίδων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως β’ τακτικό αιρετό μέλος. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα): 

1. Καραμάνος Θεοδόσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας. 

2. Τσεκρέκος Σπυρίδων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του Δ.Σ. Σκαφιδακίου. 

3. Σουλάνδρος Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του Δ. Σ. Νέας Κίου. 

4. Παντελέων Μιχαλίτσα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ60 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου. 

5. Αντωνοπούλου Ιωάννα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του Νηπιαγωγείου Αγίου Προκοπίου Άργους. 

6. Κραμποκούκη Θεοδώρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

7. Ντέμος Αντώνιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Γραμματέα του Π.Υ.Σ.Π.Ε. όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Συμβούλιο Επιλογής) ορίζουμε τη Γρίλλια Παναγιώτα-Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 που υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας, με αναπληρωτή της τον Βαρελογιάννη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 που υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας. 

 Η θητεία όλων των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει στις 31-12-2022. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟY

4 μέλη του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας παραιτήθηκαν
"Παραιτήθηκαν χθες 3/2/2021 από αιρετοί εκπρόσωποι στο ΠΥΣΠΕ Αργολίδας οι Ντέμος Αντώνης, Μποζιονέλος Σπύρος,Κατσούρης Γιώργος και Κραμποκούκη Δώρα μένοντας πιστοί στις αρχές του κλάδου και τις δεσμεύσεις τους απέναντι στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς"  όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ