Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2021

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας - Τα θέματα που αφορούν την Αργολίδα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας - Τα θέματα που αφορούν την Αργολίδα
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 08-02-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα που αφορούν την Αργολίδα 

1. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, όρων διακήρυξης και επιτροπών για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (ΚΟΥΒΕΡΤΑ) ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ», συνολικού π/ύ 59.000 € χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

2.  Έγκριση διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και λοιπών τευχών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ», π/ύ 650.000 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

3. Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της ΠΕ Αργολίδας περί δυνατότητας εξωδικαστικού συμβιβασμού (υπόθεση Γεωργοστάθη). ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ