Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021

1825: Ο Αμερικανικός στόλος στο Ναύπλιο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:46:00 μ.μ. | |
1825: Ο Αμερικανικός στόλος στο Ναύπλιο
Του Γιάννη Μακρή

Τον Μάϊο του 1825 ο Φιλέλληνας Πρόεδρος της Αμερικανικής Δημοκρατίας Ιάκωβος Μονρώ απέστειλε στη Μεσόγειο τον Αμερικανικό στόλο υπό τον Μοίραρχο JOHN RODGERS ,Υπουργό των Ναυτικών .Από την εφημερίδα «Ελληνικά Χρονικά» του Μεσολογγίου διαβάζουμε τα εξής:

«Προχθές 31 Αυγούστου 1825 εις τον λιμένα του Ναυπλίου έφθασε μία ναυτική μοίρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μοίρα αύτη διοικείται παρά του Κομοδόρου JOHN RODGERS ,διοικητού του δικρότου «Αρκτική Καρολίνα» 105 κανονίων, τα δε άλλα καράβια συνίστανται από την φρεγάταν «Κονστιτούσιον»και δύο κορβέτες.

Τον κ. Κομοδόρον χαιρέτησε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.

Η Αμερικανική ναυαρχίς ύψωσε εις το κατάρτι της πρώρας την Ελληνική σημαίαν και εχαιρέτησε τον απεσταλμένον της Διοικήσεως με 13 κανονιοβολισμούς.

Μετά ταύτα συνοδευόμενος ο κ. Κομοδόρος από τον Διοικητήν της νηός και από όλους τους καπετάνιους της μοίρας εξήλθον έξω εις το Ναύπλιον, την πρωτεύουσάν μας. Οι ήχοι των πυροβόλων του τείχους του Ναυπλίου και του Ιτς Καλέ και οι χαρμόσυναι φωναί του λαού τον εδέχθησαν με όλην την αγαλίασην.

Το Νομοθετικόν Σώμα και το της Εκτελεστικής Δυνάμεως ηκροάσθησαν τον κ. Κομοδόρον με την συνοδείαν του εις το Βουλευτικόν. Επειτα τον οδήγησαν εις την έξω της Πύλης του Ναυπλίου πλατείαν, όπου το πρώτον Ελληνικόν Σύνταγμα πέρασε από εμπρός του κατά σειράν εις στρατιωτικήν παρέλασιν»
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ