Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021

Πως θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά στην Ερμιόνη την Τετάρτη 24/3

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:45:00 π.μ. | | |
Πως θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά στην Ερμιόνη την Τετάρτη 24/3
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: Δ1α/Γ.Π.οικ. : 17698 Κοινή Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ: 1076 Β΄ της 20-3-2021), για το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου της: 1Α.α) της παρ. 1, του άρθρου 1, σύμφωνα και με το πίν. της παρ. 1Β, της παρ. 1, του άρθρου 1, για το πεδίο δραστηριότητας 23 ισχύουν τα παρακάτω όπως ακριβώς αναφέρονται: 

• «Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών. Σε περίπτωση μη τεχνικής δραστηριότητας επέκτασης του χώρου αγορών ή λειτουργίας παράλληλων αγορών δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό των κλάδων παραγωγών εμπόρων. 

• Πενήντα τοις εκατό των θέσεων των παραγωγών εμπόρων με πέντε μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων σε κάθε αγορά κύρια και παράλληλη 

• Απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων», 

Στην περιπτ. β) της παρ. 3 της ανωτέρω Κ.Υ.Α και του σημείου 22 αυτής ακριβώς αναφέρεται: « Ειδικώς στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου της περ. αδ) της παραγρ. 1Αα), και του πίνακα 1Β αναστέλλεται επιπλέον η λειτουργία των παρακάτω δραστηριοτήτων: 

22. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, σημαιών, ειδών καθαριότητας και προσωρινής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄οίκον (e-shop κ.λ.π.), καθώς και της πώλησης των προϊόντων από τις λαϊκές αγορές (συμπεριλαμβανομένων και των βιολογικών αγορών) του σημείου 23 του πίνακα της παρ. 1Β/ΚΑΔ 47.89 ». 

Συνοπτικά, μετά τα ανωτέρω σχετικά της υπ. αριθμ.: 17698/ 20-03-2021 ΚΥΑ , επιτρέπεται η λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων της Λαϊκής αγοράς , για την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, τηρουμένων όλων των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού τα οποία επιγραμματικά είναι: 

• Η απόσταση των πέντε (5 ) μέτρων ανάμεσα στους πάγκους , 

• Η απόσταση του ενάμισυ (1.5 ) μέτρου μεταξύ των ατόμων & • Η χρήση μη ιατρικής μάσκας με εξαίρεση των παρακάτω (σύμφωνα με το άρθρο 2, της ανωτέρω Κ.Υ.Α.): α) άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με κατάλληλα έγγραφα και β) Τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Μερτύρης Ελ. Ιωσήφ.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ