ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΚΑΦΕΣ - ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ

Κυριακή 14 Μαρτίου 2021

Εμβόλια - Θάνατοι - Επιπλοκές - Διλήμματα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:21:00 μ.μ. | | | |
Εμβόλια - Θάνατοι - Επιπλοκές - Διλήμματα
Πῆγα στήν τράπεζα προχθές καί μιά γνωστή καί συμπαθής ὑπάλληλος με ρώτησε την γνώμη μου τι νά κάνει με την μάνα της 67 χρονῶν με ὑποκείμενα νοσήματα. Νά κάνει το ἐμβόλιο κατά του Κορονοϊοῦ ἤ ὄχι;; Τήν ρώτησα γιατί προβληματίζεται καί μου ἐξομολογήθηκε ὅτι φοβᾶται μήν πεθάνει με τόσα πού ἀκούει καί ἔχει τύψεις μιά ζωή μετά.... 

Τήν ρώτησα ἄν τυχόν πεθάνει ἀπό COVID19 δέν θά ἔχεις τύψεις πού δέν φρόντισες νά έμβολιαστεῖ;; Γιατί εἶναι πολύ πιό πιθανό νά κολλήσει καί νά πεθάνει ἄν κολλήσει Κορονοϊό ἔτσι πού ἔχει καί ὑποκείμενα νοσήματα παρά ἀπό το ἐμβόλιο.

Τόν τελευταῖο καιρό αὐξήθηκαν οἱ δημοσιογραφικές πληροφορίες γιά δεκάδες θανάτους μετά ἀπό ἐμβολιασμούς καί οἱ ἀντίθετοι καί σκεπτικιστές κατά των ἐμβολίων αἰσθάνονται δικαιωμένοι. Γιά αὐτό ἀποφάσισα νά γράψω τοῦτες τις ἀράδες.

Η ἰατρική ἐπιστήμη φίλοι μου δέν λειτουργεῖ με δημοσιογραφική ἔρευνα καί δημοσιεύματα ἀκόμα καί ἄν προέρχονται ἀπό ἐπιφανεῖς καί ἔγκυρους γιατρούς. Μόνο με πολυκεντρικές ἔρευνες πού ξετινάζουν μεγάλα στατιστικά δεδομένα μέσα ἀπό πολύ αὐστηρά ὄργανα ὅπως εἶναι ὁ ἀμερικανικούς ὀργανισμός φαρμάκων καί τροφίμων (FDA)ἤ ὁ ἀντίστοιχος εὐρωπαϊκός ὀργανισμός ἤ οἱ διάφοροι κρατικοί,ἐθνικοί ὀργανισμοί βγαίνουν τα συμπεράσματα καί προχωρᾶ ἤ ἐπιστήμη.

Οἱ θάνατοι λόγῳ έμβολιασμού εἶναι μηδενικοί σύμφωνα με τα συμπεράσματα των κλινικῶν δοκιμῶν σε 34000 ἐθελοντές ὅπως παραπάνω ἀναφέραμε ἐνῶ δέν παρατηρήθηκαν σοβαρές ἐπιπλοκές. Τα συμπεράσματα ἀπό ἑνάμιση ἑκατομμύρια ἰσραηλῖτες πού μόλις κυκλοφόρησαν στό ἔγκριτο ἰατρικό περιοδικό LANCET ἐπιβεβαιώνουν τα πρωτοφανῆ ποσοστά (92-95%) ἀνάπτυξης ἀνοσίας καί των ἐπιπλοκῶν(0 Θάνατοι, καμία σοβαρή ἐπιπλοκή) . O χρόνος παρακολούθησης (Follow yp time) αὐτῶν εἶναι βέβαια μικρός ἀκόμη καί ἡ παρακολούθηση συνεχίζεται, ἀλλά των ἐθελοντῶν της κλινικῆς σειράς εἶναι ἤδη 9 μῆνες (Το ἄρθρο γράφεται 8/3/21).Οὐδεμία ἄλλη πηγή πληροφοριῶν περί θανάτων καί ἐπιπλοκῶν ἀπό τα ἐμβόλια δέν γίνεται δεκτή ἀπό την ἰατρική κοινότητα καί οἱ περί του ἀντιθέτου κρούοντες τον κώδωνα του κινδύνου δημιουργοῦν συγχύση με τραγικές πολλές φορές συνέπειες.

Πλῆθος παραδειγμάτων ἀπό ἐμβολιασμένους ἀνθρώπους πού νόσησαν ἥ πέθαναν καί οἱ πληροφορίες ἀποδεικνύονται ἀργότερα άνακριβείς ἤ λανθασμένες ἀφοῦ προηγουμένως ἀνεξέλεγκτα κατατρομάξαν τους ἁπλούς πολῖτες. Ἀποσπάσματα καί ἀποστροφές συνεντεύξεων σοφῶν ἤ μή ἐπιστημόνων χρησιμοποιοῦνται στό διαδίκτυο γιά ἐξαγωγή λάθος συμπερασμάτων πού ἐξυπηρετοῦν μικροεγωισμούς καί διάθεση προσωπικῆς προβολῆς ἤ ἀκόμα καί σκοπούς ὕποπτους καί περίεργους.

Θά ἐπρότεινα σε ὅλους νά βουλώσουν τα αὐτιὰ σε τέτοιες κασσάνδρες καί νά ἀναζητοῦμε πληροφόρηση στό διαδίκτυο κατ' εὐθεῖαν ἀπό τους προαναφερθέντες σοβαρούς Ὀργανισμούς. Ἀπό ὅπου ἕνα εἶναι το σίγουρο συμπέρασμα πού βγαίνει. Η ἐπιστήμη Δόξα τῷ Θεῷ προχώρησε την τελευταία 20ετία στό θέμα των ἐμβολίων. Τα ἐμβόλια με την τεχνική mRNA παράγονται πολύ γρήγορα εἶναι ἀσφαλῆ χωρίς θανάτους καί σοβαρές ἐπιπλοκές καί πρό παντός εἶναι πολύ ἀποτελεσματικά. Μόνο ὁ ἐμβολιασμός του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμοῦ θά μας βγάλει ἀπό το ἀδιέξοδο της πανδημίας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΓΝΩΣΤΗΣ


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ