Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Αργολίδα: Εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής για τον αμπελοοινικό τομέα 2020-2021

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:37:00 μ.μ. | |
Αργολίδα: Εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής του αμπελοοινικού τομέα για την περίοδο 2020-2021
 H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Αργολίδας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η με αριθ.1031/105581/19-4-2021 Υ.Α. σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής του προγράμματος στήριξης του αμπελοοινικού τομέα για το οικονομικό έτος 2021.


Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του Προγράμματος για την αμπελουργική περίοδο 2020-2021 καθορίζεται σε 369.000,00€.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, ώστε να αποφευχθεί η κρίση στην αγορά μέσω της στήριξης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε αμπελοτεμάχια τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που εμπεριέχονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 9 της Υ.Α.

β) είναι καταχωρισμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο

γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτά αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή και δηλώσεις παραγωγής σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου αίτησης στο πρόγραμμα

δ) έχει υποβληθεί γι’ αυτά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης

ε) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης

στ) το μέγεθος της φυτεμένης τους έκτασης είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός (1) στρέμματος,.

ζ) έχουν φυτευτεί πριν από το έτος 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα θα υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1, το οποίο συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά της παραγράφου 2, του άρθρου 12, της Υ.Α., από τις 22 έως τις 29 Απριλίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο αμπελουργίας, στο τηλέφωνο 2752360277 και στο email dstivaktakis@argolida.gr.


Με εντολή Περιφερειάρχη
Παναγιώτη Νίκα

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας
Θεοδώρου Αγγελική
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ