ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

Γαλάζια Ανάπτυξη στην Αργολίδα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5:27:00 μ.μ. | |
Γαλάζια Ανάπτυξη στην Αργολίδα
Του Ηλία Μαντζαβράκου
Περιβαλλοντολόγου – Ιχθυολόγου M.Sc.

Γαλάζια Ανάπτυξη είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου τομέα. Η στρατηγική αυτή αναγνωρίζει ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί είναι μοχλοί της ευρωπαϊκής οικονομίας, με μεγάλο δυναμικό για καινοτομία και ανάπτυξη.

Η θάλασσα και οι ακτές είναι σημαντικοί φορείς ανάπτυξης της οικονομίας στη χώρα μας, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Λόγω του εξωστρεφούς γεωγραφικού τους χαρακτήρα, οι λιμένες και οι παράκτιες κοινότητες υπήρξαν παραδοσιακά κέντρα νέων ιδεών και καινοτομίας. Εκτός από αυτή την παραδοσιακή τάση για καινοτομία, υπεισέρχονται πλέον και τρεις νέοι παράγοντες.

Πρώτον, τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα, έχει σημειωθεί ραγδαία τεχνολογική πρόοδος ως προς την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην ανοικτή θάλασσα, σε ολοένα και πιο βαθειά ύδατα.

Δεύτερον, συνειδητοποιούμε ολοένα και περισσότερο ότι η γη και το γλυκό νερό είναι πεπερασμένοι πόροι. Για το λόγο αυτό πρεπει να εξετάσουμε τρόπους με τους οποίους το μέρος του πλανήτη που καλύπτεται από ωκεανό σε ποσοστό 71% μπορεί να προσφέρει αγαθά πρώτης ανάγκης για τον άνθρωπο, όπως είναι τα τρόφιμα και η ενέργεια, με πιο βιώσιμο τρόπο.

Τρίτον, η ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχει ως αποτέλεσμα την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και την προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών όπου αυτό είναι εφικτό σε σχέση με τις χερσαίες μεταφορές λόγω των χαμηλότερων εκπομπών αερίων ανά τόνο-χιλιόμετρο.

Η "γαλάζια" οικονομία αντιπροσωπεύει 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σχεδόν 500 δισ. ετησίως. Υπάρχει, όμως, δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης σε ορισμένους τομείς που επισημαίνονται στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής.

Στο νομό Αργολίδας είναι έντονη, δυναμική και συνεχώς αυξανόμενη η οικονομική δραστηριότητα σχετιζόμενη με τη «γαλάζια οικονομία». Από την παραδοσιακή αλιευτική δραστηριότητα, τις υδατοκαλλιέργειες την ύπαρξη του λιμένα του Ναυπλίου ο οποίος λειτουργεί τόσο ως τουριστικός όσο και ως εμπορικός λιμένας. Καθοριστικής σημασίας για την περιοχή είναι το Master Plan του λιμανιού, η μαρίνα που θα κατασκευαστεί καθώς και η λειτοργία υδατοδρόμιων.

Από τους πέντε τομείς προτεραιότητας της γαλάζιας ανάπτυξης και οικονομίας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (1.γαλάζια ενέργεια, 2. υδατοκαλλιέργεια, 3. θαλάσσιος παράκτιος τουρισμός και τουρισμός με κρουαζερόπλοια, 4.θαλάσσιοι ορυκτοί πόροι, 5. θαλάσσια βιοτεχνολογία), η Αργολίδα μπορεί και έχει τα εχέγγυα για την προωθηση και περαιτέρω ανάπτυξη τόσο της υδατοκαλλιέργειας όσο και του θαλάσσιου παράκτιου τουρισμού και του τουρισμού κρουαζιέρας.

Καθοριστικής σημασίας είναι το πλαίσιο βιωσιμότητας μέσα στο οποίο καλούνται να αναπτυχθούν και οι δύο προαναφερόμενοι οικονομικοί τομείς. Η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να αναπτυχθεί προσφέροντας εμπορεύματα καλύτερης ποιότητας στους καταναλωτές που επιθυμούν να επιλέγουν φρέσκα, αξιόπιστα προϊόντα, στα οποία περιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο εκείνα που παράγονται με βιώσιμο ή βιολογικό τρόπο. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει τις παράκτιες κοινότητες να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους μειώνοντας ταυτόχρονα την πίεση που ασκείται λόγω της αλιείας, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων.

Ένα υγιές περιβάλλον είναι θεμελιώδες για οιαδήποτε μορφή «γαλάζιου» τουρισμού και ευνοεί την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού. Τα υψηλής ποιότητας ύδατα κολύμβησης και τα παράκτια και θαλάσσια ενδιαιτήματα έχουν υψηλή αξία αναψυχής. Έτσι, οι παράκτιες περιοχές γίνονται πιο ελκυστικές, γεγονός το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως είναι ο θαλάσσιος τουρισμός και τα αθλήματα καθώς και ο οικολογικός τουρισμός. Η μεγάλη ποικιλία του ευρωπαϊκού τουρισμού σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των πρωτοβουλιών που προωθούν την ανάπτυξη θα είναι τοπικής ή περιφερειακής κλίμακας.

Σε καθένα από αυτούς τους τομείς η αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών των τοπικών κυρίως ενδιαφερομένων φορέων θα προσφέρει την ώθηση που χρειάζεται έτσι ώστε η γαλάζια οικονομία να συνδράμει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της Αργολίδας, προστατευοντας ταυτόχρονα το μοναδικό θαλάσσιο περιβάλλον της για τις μελλοντικές γενιές.

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ