Σάββατο, 10 Απριλίου 2021

Παρατηρήσεις επί της επιστολής από Αγιορείτες κελλιώτες πατέρες

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:00:00 π.μ. |
Παρατηρήσεις επί της επιστολής από Αγιορείτες κελλιώτες πατέρες
Του Στέφανου Δημόπουλου

Πανοσιολογιώτατοι, σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ἀδελφοί,

Κυκλοφόρησε στό διαδίκτυο την2/4/21 καί ὑπέπεσε στήν ἀντίληψη μου η κάτωθι ἀνοικτή ἐπιστολή ἐπί της ὁποίας παίρνω το θάρρος νά σας στείλω τις καλόπιστες παρατηρήσεις μου διότι βλέπω τον ζηλωτισμό νά ἐπιτίθεται στούς ἀγαπημένους μας Ζηλωτάς Ἁγιορεῖτες Πατέρες. Παραθέτω τις παρατηρήσεις μου με κεφαλαία ἔγχρωμα γράμματα ἐπί του ἀρχικοῦ κειμένου προς καλύτερη κατανόησή τους.

Μὲ πλήρη συνείδηση τῶν πνευματικῶν μας ὑποχρεώσεων πρὸς τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ ἀγωνιζομένους ἀδελφούς προαγόμεθα διὰ τοῦ παρόντος Γράμματος νὰ ἐκφράσωμεν τὴν ἀγωνία μας διὰ τὰ τεκταινόμενα στὴν ὑφήλιο καὶ, ἰδιαιτέρως, στὴν Πατρίδα μας, ἀφ’ ὅτου ἐνέσκηψεν ἀπό ἔτους καὶ πλέον ὁ διαβόητος κορώνα-ἰός καὶ, ἐν συνεχείᾳ, τὸ κατ’ αὐτοῦ ἐπιβαλλόμενον, ‘’ὅσον τάχος’’, ἐμβόλιο ἐκ μέρους τῶν Κρατικῶν ἐξουσιῶν.(ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΑΛΛΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ)

Κατὰ τὴν παρελθοῦσα πρώτη φάση τῆς ὀνομασθείσης ‘’πανδημίας’’ οἱ Ναοὶ ἐσφραγίσθησαν, οἱ κώδωνες τῶν Ἐκκλησιῶν ἐσίγησαν, οἱ πιστοὶ ἐξωστρακίσθησαν ἀπὸ τὴν ἐν Χριστῷ, ‘’ἐπὶ τῷ αὐτῷ’’, Σύναξη, τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὑβρίσθηκε ἀπὸ βέβηλα χείλη, οἱ χριστιανοὶ ἀποστερήθηκαν τοῦ Ζωηφόρου Ποτηρίου καὶ τὰ ἱερὰ Σκηνώματα, ἐντὸς τῶν ὁποίων, ἀπό τοὺς χρόνους ἀκόμη τῆς σκιᾶς τοῦ Νόμου,ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ καὶ εἰς τὰ ‘’ἄψυχα’’, δηλαδὴ στὰ ‘’ὕδατα καί τοὺς λίθους καἰ τοὺς κίονας καὶ τὰ πέπλα κα τὰ σιδήρια’’,κατὰ τὸν ἅγιον Συμεὼν Θεσσαλονίκης, μὲ βαρλααμιτικὴ σκέψη, θεωρήθηκαν ὡς μολυσματικὲς ἑστίες.

Καὶ ὡς μὴ ὤφελε, κατὰ τὴν ἀκολουθήσασαν δευτέρα φάση τῆς ‘’πανδημίας’’, νέα καταιγίδα ἐνέσκηψε, μὲ τὴν ἐπίμονη προώθηση τοῦ ἐμβολίου κατὰ τοῦ κορώνα-ἱοῦ στὸν χριστώνυμον λαὸν τῆς Πατρίδος μας.

Α. Ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐπιστήσουμε τὴν προσοχήν σας, σὲ δύο καίρια σημεῖα πάνω στὸ ἐμβόλιο, τὰ ὁποῖα θεωροῦμε, ὅτι ἀποτελοῦν καὶ τὸ μέτρον ἐλέγχου τῆς ἀξίας ἢ ἀπαξίας του.

1.Ἀποτελεῖ κοινὸν καὶ ἀδιαμφισβήτητον τόπον τὸ γεγονός, ὅτι ἡ ἐργαστηριακή ἐπεξεργασία καί προπαρασκευὴ τοῦ ἐμβολίου, πρὸ τῆς εἰσαγωγῆς του στὴν κλινικὴ πράξη, ‘’κυοφορήθηκε’’(ΔΕΝ ΚΥΟΦΟΡΗΘΗΚΕ, ΟΥΤΕ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ,ΜΟΝΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ FISER) σὲ ἀνθρώπινη ἐμβρυϊκὴ κυτταρικὴ σειρά, ἡ ὁποία προέκυψε ἀπὸ ἄμβλωση(ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΝ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΤΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΟΛΑΝΔΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟ 1973 ἤ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΒΟΛΗ. «ΝΟΜΙΜΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ» ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. ΙΔΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (1)ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΣΟ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ) θήλεως ἐμβρύου ἀνθρώπου, δηλαδή ἀπό προμελετηθεῖσα δολοφονία,(ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣ. Ακόμα και αν προκειται για νομιμη εκτρωση αποκλειεται να εγινε εκ προμελετης για να χρησιμοποιηθει το εμβρυο για την δημιουργια κυτταρικης σειρας διότι δέν θά ἦταν νόμιμη η ἔκτρωση οὔτε καί στήν Ὁλλανδία του 1973) ὡς οἰονεὶ θυσία, ποὺ προσφέρθηκε στὸν Μολὼχ τῆς ‘’ἐπιστημονικῆς’’ λαγνείας.

Ἡ χρήση ἐκτρωθέντος ἐμβρύου μὲ σκοπὸ τὴν προώθηση ‘’φαρμακευτικῶν’’ ἐν γένει προϊόντων εὑρίσκεται σὲ πλήρη ἀντίθεση πρὸς τὴν εὐθεῖαν τῆς εὐαγγελικῆς ἀληθείας (Λουκ.1,31-46) καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἡ εἰκόνα τῆς ἀρρήτου θείας δόξης εὐτελίζεται σὲ καταναλωτικὸ ‘’ἀγαθό’’ καὶ ὁ ἄνθρωπος, σύμφωνα μὲ τὴν ἀποστροφὴ τοῦ ἀρχαίου λατίνου κωμωδιογράφου Πλαύτου, γίνεται γιὰ τὸν ἄνθρωπο λύκος. Αὐτὴν τὴν ἀντίληψη ἐξέθρεψε ὁ ἑσμός τοῦ δυτικοευρωπαϊκοῦ ἀθεϊσμοῦ σὲ τέτοιο σημεῖο, ποὺ ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ Πόποβιτς νὰ ὁμιλεῖ γιὰ ‘’πολιτισμένη ἀνθρωποφαγία τῆς Δύσεως.’’(ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΔΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ DNA ΤΟ 2003 ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ Η ΖΩΩΝ. )

Σύμφωνα μὲ τὸν Ὅρον πίστεως τῆς Δ’ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι «ὁμοούσιος τῷ Πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα» καὶ ὁ Ἴδιος «ὁμοούσιος» μὲ ἡμᾶς κατὰ τὴν «ἀνθρωπότητα» πλὴν ἁμαρτίας. Ἐπίσης, σύμφωνα μὲ τὴν Γ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ἐν Ἐφέσῳ ἐκδιδασκόμεθα ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος σαρκώθηκε καὶ ἐνανθρώπησε μέσα στὴν ἱστορία ἐξ αυτῆς τῆς συλλήψεως ἤ, κατὰ τὴν διατύπωση τῆς Στ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, «ἐξ αὐτῆς ἄκρας τῆς ἐν Παρθένῳ τῇ παναγίᾳ συλλήψεως».

Μὲ δεδομένο λοιπόν, ὅτι ὁ ἀϊδίως ὑπάρχων Θεὸς Λόγος, ἀπὸ τῆς ἰστορικῆς συλλήψεώς Του στὴν θεοδόχο γαστέρα τῆς Παναχράντου Μητρὸς Του, γίνεται καὶ τέλειος ἄνθρωπος, ἀπὸ σῶμα καὶ λογικὴ ψυχή, ὁμοίως καὶ κάθε ἄνθρωπος ὑπάρχει ὡς τελεία ὕπαρξη ἀπὸ σῶμα καί λογικὴ ψυχή, ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς προσωπικής, ἐξ ἄκρας συλλήψεώς του, εἰσερχόμενος στὸν ἰστορικὸ χρόνο.

Μὲ ἁπλὰ λόγια, ὁ Ντοστογιέφσκυ, κορυφαία μορφὴ τῆς παγκόσμιας λογοτεχνίας, στοὺς ἀδελφοὺς Καραμάζωφ, μιλάει για τὴν μοναδικότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ὡς θείας εἰκόνας. Στὴν συζήτηση, ποὺ εἶχαν τὰ τρία ἀδέλφια καὶ τέθηκε τὸ ἐρώτημα, ἁν ἡ ἀνθρωπότητα θὰ μποροῦσε νὰ γίνει εὐτυχισμένη θυσιάζοντας ἕνα μωρό, ἡ ἀπάντηση ἦλθε ἀπὸ τὸν ἄθεο ἀδελφὸ Ἰβάν μὲ ἕνα ἀδιαπραγμάτευτο ΟΧΙ.

2. Οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ ἐμβολίου στὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων δὲν φαίνεται νὰ εἶναι καθόλου εὐκαταφρόνητες (βλ. Θ’), καθ’ὅσον ἤδη ἡ παγκόσμια κοινότητα ἀπαριθμεῖ θανάτους, μὴ ἐξαιρουμένης καὶ τῆς πατρίδος μας. Μάλιστα, πλεῖστοι ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μας ταλανίζονται ‘’ἐπὶ κλίνης ἀσθενείας’’, λόγῳ τῶν σοβαρῶν παρενεργειῶν, οἱ ὁποῖες προέκυψαν καὶ συνεχῶς προκύπτουν ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο αὐτό.(Η ΠΟΥ(παγκόσμιος ὀργανισμός Ὑγείας) , Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ (FDA) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΤΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ 34000 ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 3ης ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ FDA ΚΑΙ ΣΤΑ 1,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΓΚΡΙΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ LANCET ΔΕΝ ΕΔΕΙΞΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΘΑΝΑΤΟ )

Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀποτελεῖ μέγεθος στατιστικὸ οὔτε κρίνεται μὲ ὅρους σχολαστικισμοῦ. Ὁ ὑποτιθέμενος ‘’ἀγαθὸς’’ σκοπὸς τοῦ ἐμβολίου, δηλαδὴ ἡ δημιουργία τείχους ἀνοσίας κατὰ τοῦ ἰοῦ μὲ θυσία(ΟΥΔΕΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΕΓΙΝΕ Η ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) τελείων ἀνθρώπων, ἀφ’ἑνὸς μὲν βρίσκεται στὸν ἀντίποδα τοῦ θείου θελήματος, ἀφ’ἑτέρου δὲ ἐπιφέρει ἀποτελέσματα ἀντίθετα πρὸς τὰ προσδοκώμενα, καθ΄ὅσον «πάντες οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀπολοῦνται’’»(Ματθ.26,52).

Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἰστορία τῆς ἰατρικῆς ὑπάρχει ἀνεξήγητη σπουδὴ γιὰ ταχύτατη παραγωγὴ καὶ διάθεση τοῦ ἐμβολίου) μὲ τεχνική, ἡ ὁποία ἀποκλίνει τῆς παραδοσιακῆς πρακτικῆς καὶ, μάλιστα, χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχει ὑπάρξει ἐπίμονος ἔλεγχος γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ ἐμβολίου στὸν γενικὸ πληθυσμό. (ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΟΞΕΙΑΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ FDA APO ΙΔΡΥΣΕΩΣ TOY KAI EXEI ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ EBOLA, ΑΝΘΡΑΚΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ κ.α.). Καὶ, παρ’ὅτι ὑπάρχει(ΑΡΓΟΥΝ νά παραχθοῦν γιατί ἀπαιτοῦν χρονοβόρο ἐξασθένηση του Ιου ( είναι 40000 νουκλεοτιδια) ἐνῶ παράλληλα οἱ ἄνθρωποι πεθαίνουν ,ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΙΚΟΤΗΤΑ πού ἔχουν τα ἐμβόλια νέας γενιᾶς (m RNA 4000 νουκλεοτίδια) ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ 1:30000 ΘΑΝΑΤΟΥΣ) ἡ δυνατότητα διαθέσεως ἐμβολίων, πού ‘’στήθηκαν’’(ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΟΧΙ ΣΤΗΘΗΚΑΝ) μὲ βάση τὴν κλασσικὴ τεχνική, ἡ ὁποία δὲν ἀπαιτεῖ χρήση κυττάρων ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα (Η τυχόν δοκιμές των ἕτοιμων ἐμβολίων πρίν τα ἐμβόλια δοθοῦν στούς πρώτους ἐθελοντές γίνονται πάνω στήν κυτταρικά σειρά HEK293T πού παρήχθη το 1973 καί με κατάλληλη ἐπεξεργασία πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα της στό διηνεκές. Ὅπως ὅμως παραπάνω ἔγραψα αὐτό δέν ἦταν ἀπαιτητό ἀπό το FDA γιά το ἐμβόλιο νέας γενιᾶς με το ὁποῖο γίνονται οἱ ἐμβολιασμοί. Ἔτσι λοιπόν οὔτε δοκιμασία προκλινική ἔγινε καί τα ἀναφερόμενα στήν βιβλιογραφία ἀφοροῦν παλαιότερες δοκιμὲς πού ἔγιναν την τελευταία δεκαετία γιά νά ἀναπτυχθεῖ ἡ μέθοδος παραγωγῆς νέων ἐμβολίων m RNA), δαιμονικῶς προκρίνονται ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα γιὰ νὰ παραχθοῦν εὐτελίζουν τὴν ἀνθρώπινη ἀξία, προσβάλλοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτό ‘’τὴν ἰδιάζουσαν τοῦ Θεοῦ καλλιτέχνησιν’’, τὸν ἄνθρωπον, κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης.(Δοκιμές πάνω στήν ἀνθρώπινη κυτταρική σειρά ΗΕΚ 293Τ ἔχουν γίνει στό παρελθόν με τα ἐμβόλια Ἐρυθράς, Λύσσας, Ἡπατίτιδος Α ἀφοῦ αὐτά παρήχθησαν , ἐπεξεργάστηκαν καί ἦσαν ἕτοιμα νά δοκιμαστοῦν στούς πρώτους ἐθελοντές. Με τα ἐμβόλιά αὐτά ὡς γνωστόν ἔχουμε ὅλοι ἐμβολιασθεῖ στήν παιδική μας ἡλικία. Ἐπίσης ἔχουν δοκιμασθεῖ ἐκτός των ἐμβολίων καί πολλά φάρμακα ὅπως φάρμακο ἀπαραίτητο μηνιαίως στούς μεταγγιζόμενους λόγῳ Θαλασσαιμίας ἀσθενῶν)

Β.Ἡ ἐπιβολὴ χρήσεως- ἢ, ὀρθότερον καταχρήσεως -προσωπίδας, κοινῶς μάσκας-φίμωτρου, ὡς δῆθεν προστατευτικοῦ ἐνδυματολογικοῦ ἐξαρτήματος ἀπὸ τὸν κορώνα-ἰὸ στὸ θεοειδὲς πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου, πολλῷ μᾶλλον ὅταν αὐτὸ συμβαίνει ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν,(ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ;;; Στόν πρόναο;; Στήν Τράπεζα πού εἶναι συνήθως δίπλα στούς ναούς;; Στά ἀρχονταρίκια;; Στὰ κελλιά;; καί αὐτά παραδίπλα εἶναι.) μᾶς βρίσκει σφόδρα ἀντιθέτους, διότι ἔτσι καταργεῖται ἡ κοινωνία τῶν προσώπων καὶ τό ‘’ἀρκεῖ μοι τοῦ ὁρᾶν σε Πάτερ’’ ἀκυρώνεται.

Δὲν υποτιμοῦμε τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη, καθ’ὅσον ὁ Θεὸς «ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ» (Σοφ.Σειρ. 38,6), ἀλλ’οὔτε καὶ τὴν ἀπολυτοποιοῦμε, διότι κινεῖται μέσα στὰ πλαίσια τοῦ πεπερασμένου. Αὐτὸ μάλιστα ἔγινε ἰδιαιτέρως καταφανὲς ἀπὸ τὶς ἐπὶ ἕνα ἔτος ἀλληλοσυγκρουόμενες καὶ ἀλληλοαναιρούμενες ἀπόψεις τῶν εἰδικῶν πάνω στὸ ἀνακύψαν θέμα τοῦ κορώνα-ἰοῦ.(ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ οἱ διάφοροι καθηγητές Λοιμωξιολόγοι, Επιδημιολόγοι, Γενετιστές, Παθολόγοι, Πνευμονολόγοι μέχρι καί Ψυχίατροι ΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ. ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ὅπως ο παγκόσμιος ὀργανισμός Ὑγείας (ΠΟΥ) ,ο ἀμερικανικός(FDA), ο εὐρωπαϊκός και οἱ ἐθνικοί ὀργανισμοί πχ Μεγάλης Βρετανίας , της Ἑλλάδος κοκ , ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. Ὅλοι αὐτοί καταλήγουν στό συμπέρασμα πώς ὁ καθολικός ἐμβολιασμός της ἀνθρωπότητος σε ποσοστό τουλάχιστον 70% εἶναι μονόδρομος καί ἑως ὅτου αὐτό ἐπιτευχθεῖ ἡ μάσκα μειώνει κατά 80% την πιθανότητα νόσησης ἀπό την θανατηφόρο πανδημία. ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΩΝ ΙΔΕ ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΟΥ ΙΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ )

Ἐμεῖς ἐμπιστευόμαστε τὴν κατὰ Θεὸν ἰατρικὴ τέχνη καὶ ἐπιστήμη, ἀλλὰ πάνω ἀπ’αὐτήν παραθέτουμε τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν Χριστῷ τῷ Θεῷ, πρεσβείαις τῆς Ἐφόρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τῶν θαυματουργῶν ἁγίων μας.

Οἱ ἀγωνιζόμενοι Πατέρες στὰ ἱερὰ σκάμματα τοῦ Ἀγίου Ὀρους γνωρίζουν ὅτι στὰ θεῖα σκηνώματα τοῦ Ἄθω υπερκβλύζουν οἱ χάριτες τῆς Θεοτόκου. Σύμφωνα μάλιστα μὲ τὴν προσωπικὴ ὑπόσχεση-παρακαταθήκη τῆς Ἰδίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πρὸς τὸν Ἅγιον Πέτρο Ἀθωνίτη, Ἐκείνη θὰ εἶναι Κηδεμών, Τροφεύς καὶ Ἰατρός ὅλων τῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος τούτου.

Ἄλλωστε κάθε τόπος ἀγιάσματος, σκέπεται ὑπὸ τῶν ἀκτίστων θείων ἐνεργειῶν(ΟΙ ΑΚΤΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΚΕΠΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ). «Ἐάν τε ζῶμεν ἐὰν τε ἀποθνῄσκωμεν τοῦ Κυρίου ἐσμέν» (Ρωμ.11,7), καὶ μὲ αὐτὴν τὴν ἀποστολικὴ πεποίθηση θὰ πορευόμαστε ἐλεύθεροι ἀπὸ τὸν φόβο κάθε φυσικῆς νομοτέλειας, ‘’ὅσον εἰς ἡμᾶς δύναμις.’’

Γ. Τέλος, ἡ ἀστυνόμευση μὲ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐφαρμογὴ τῶν μεθόδων δοκιμαστικοῦ ἐλέγχου (test) γιὰ ἀνίχνευση τοῦ κορώνα-ἰοῦ (κατὰ τὴν εἴσοδό μας στὸ Ἅγιον Ὄρος), παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ἀποτελέσματά τους εἶναι ἕωλα, ἀφ’ἑνὸς μέν ἀντίκειται στὸν Κώδικα Ἰατρικῆς Δεοντολογίας, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖον ἡ ἐκτέλεση ὁποιασδήποτε ἰατρικῆς πράξης ἀπαιτεῖ προηγούμενη ἐνημέρωση καὶ συναίνεση, (Κεφ. Γ’:Ἄρθρο 12), ἀφ’ἑτέρου δέ προσβάλλει τὸ δώρημα τοῦ αὐτεξουσίου στὸν ἄνθρωπο.(Οἱ χειρουργοί πού φοροῦν μάσκα στά χειρουργεῖα δέν ἔχουν δικαίωμα νά ἐπικαλεσθοῦν το αὐτεξούσιο τους γιατί πρέπει νά προστατέψουν τους χειρουργούμενους). Θεωροῦμε ὅτι μᾶς ἐξωθοῦν σὲ ἀνίερες παραχωρήσεις στὸν δρόμο ζωῆς ποὺ ἐπιλέξαμε, τὶς ὁποῖες ἡ συνείδησή μας ἀρνεῖται κατηγορηματικά. Δηλαδή, μᾶς στεροῦν βασικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ὅταν μὲ τὴν εἴσοδό μας στὸ Ἅγιον Ὄρος ἐξαναγκαζόμαστε παρανόμως καὶ παρὰ τὴν θέλησή μας σὲ ὑποχρεωτικὸ ἔλεγχο (test), ἐνῶ τοῦτο εἶναι διεθνῶς καταδικαστέο (βλ. ΙΑ’). Ἡ κατάσταση αὐτή ἀκουσίως μᾶς βάζει λογισμοὺς γιὰ ὑποβόσκουσες σκοπιμότητες στυγνῆς χειραγώγησης καὶ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, καταλυομένης τῆς θεόθεν δοθείσης ἐλευθερίας μας μέσῳ ἑνὸς παγκοσμίου πειράματος.(Η ἐλευθερία ὅλων σταματᾶ ἐκεῖ πού θίγεται ἡ ὑγεία , ἀσφάλεια καί ζωή των συνανθρώπων μας. )

Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι Ἅγιον ὄχι γιὰ τὴν μοναδικὴ παγκόσμια πολιτιστικὴ κληρονομιά, ποὺ βαστάζει στοὺς ὤμους τῆς ἱστορίας του, ἀλλά διότι παλεύει ἀπέναντι στὸν ἀποστατημένο ‘’κόσμο’’, ποὺ διεφθάρῃ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ὑποδεικνύοντας ‘’πράξει τε καὶ θεωρίᾳ’’ τὴν πορεία πρὸς τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ὅθεν εὐλαβῶς ἀπευθύνουμε παράκληση ‘’ἐκ μέσης καρδίας’’ πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, ὅπως:

α. παρέμβῃ ὀρθοδόξως, ὡς ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ, τοὺς Ὅρους τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων (consensus Patrum), μὲ σκοπὸ νὰ καταπαύσει ὁ σάλος καὶ ὁ κλύδωνας, ποὺ ἐπῆλθε στὶς συνειδήσεις τῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἑν ἀσκήσει ὄντων ἀδελφῶν μας ἑξ αἰτίας τοῦ συσχηματισμοῦ ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων «τῷ αἰῶνι τούτῳ.» (Ρωμ. 12,2 καὶ Α’Πέτρ. 1,14)(Οἱ ἀποφάσεις της Ἑλληνικῆς πολιτείας της ὁποίας οἱ μοναχοί του Ἅγιου Ὄρους εἶναι πολῖτες εἶναι ἐναρμονισμένες με τις ἀποφάσεις της ἐθνικῆς ἐπιτροπῆς λοιμωξιολογων. Ἄρα «Τίμα Ἰατρόν» σημαίνει ὑπακοή καί ὄχι συσχηματισμός. Μάλιστα οἱ ἀδίκως λοιδορούμενοι ἁρμόδιοι ἐκκλησιαστικοί παράγοντες ἔδειξαν ἐπανειλημμένως τα ὅρια της ἐκκλησίας στήν πολιτεία ὅπως στόν ἑορτασμό των Φώτων καί την Θεία κοινωνία ἡ ὁποία προσφέρεται σε κάποιον ἐπιθυμεῖ στούς Ἱερούς Ναούς στήν Ἑλλάδα ἀκόμα καί ὅταν το μυστήριο τελεῖται «κεκλεισμένων των θυρῶν» πρός ἀποφυγή συνωστισμῶν. Οἱ Ἱερεῖς δέν κάνουν κατάλυση της θείας μετάληψης, ὅπως παλιότερα ἀμέσως μετά την τέλεση του μυστηρίου καί οἱ πιστοί νομίμως μποροῦν νὰ μεταλαμβάνουν προσερχόμενοι στήν ἐνορία τους ἀφοῦ προηγουμένως ἄκουσαν στό ραδιόφωνο ἤ εἶδαν στήν τηλεόραση καί το διαδίκτυο την Θεία Λειτουργία.)

β.ἀνακαλέσῃ, τὸ ὑποχρεωτικὸν τοῦ ἐλέγχου-(test) κατὰ τὴν εἴσοδό μας στὸ

γιον Ὄρος, ὡς ἔχουσα τὴν ἀρμοδιότητα, λόγῳ τοῦ Αὐτοδιοικήτου τοῦ Χώρου, ἐκτὸς καὶ ἐὰν αὐτὸ ἔχει ἤδη παραδοθεῖ, ὅπερ ἀπευκταῖον. (βλ. πρωτοσέλιδο τῆς ἐφημερίδος ‘’Ὀρθόδοξος Τύπος’’,ἀρ. φύλ. 2340)(Οἱ φίλοι του Ἁγίου Ὄρους περιμένουμε ἀνυπόμονα την ἀπελευθέρωση των εἰσόδων στό Ἅγιον Ὄρος τουλάχιστον των ἐμβολιασμένων οἱ οποίοι οὔτε θά νοσήσουν οὔτε θά μεταφέρουν Ιικο φορτίο ἱκανό νά μεταδώσει την νόσο)

Πρὸς τοῦτο Σᾶς ἀποστέλλουμε συνημμένως, σχετικὰ πρὸς τὸ θέμα αὐτό, λόγους Ἁγίων καὶ πνευματικῶν προσωπικοτήτων (βλ. Β’-ΣΤ’) ἀλλὰ καὶ ἐπιστημονικὰ πειστήρια (βλ. Ζ’-ΙΒ’) ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύεται, ὅτι ἡ ἀγωνία μας δὲν ἀποτελεῖ ἐξωπραγματικη φαντασίωση, ἀλλά, δυστυχῶς, πραγματικότητα. Αὐτὴ δὲ, σταθερῶς, ‘’ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ’’, τροφοδοτεῖται ἀπὸ πλῆθος τηλεφωνημάτων, ποὺ συνεχῶς πυκνώνουν καὶ διὰ τῶν ὁποίων, ἐν ἀπογνώσει οἱ Χριστιανοὶ ἐκζητοῦν ἀπαντήσεις, οἱ ὁποῖες θὰ εἶναι συμβατές, πρὸς τὴν ἀπ’αἰώνων κοινὴ συνείδηση τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας.(Ὅπως παραπάνω ἀνέφερα μόνο ἐπιστημονικές ἀνακοινώσεις των: Παγκόσμιος ὀργανισμός Ὑγείας (ΠΟΥ), Ο ἀμερικανικός(FDA), Ο εὐρωπαϊκός καί οἱ ἐθνικοί ὀργανισμοί πχ Μεγάλης Βρετανιας , της Ἑλλάδος κοκ ἀξίζει νά λαμβάνονται ὑπ ὄψιν σας γιά νά μήν δημιουργεῖται ἀναίτια ἀγωνία. Πάντως θά ἤμουν εὐγνώμων ἄν κάποιος ἀναγνώστης αὐτῶν των παρατηρήσεων μου μου ἔστελνε τους λόγους Ἁγίων καὶ πνευματικῶν προσωπικοτήτων (βλ. Β’-ΣΤ’) ἀλλὰ καὶ ἐπιστημονικὰ πειστήρια (βλ. Ζ’-ΙΒ’) γιά νά μπορέσω καί ἐπ αὐτῶν νά γράψω τις παρατηρήσεις μου )

Ἀναμένοντας ὡς Ἁγιορεῖτες καὶ τὴν ἐπίσημη ἀπόφαση-ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, πατέρες καὶ ἀδελφοί, ‘’Στῶμεν καλῶς’’.

Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Πατέρες

Ὑπογραφές

Κοινοποίηση:

- Πανοσολογιωτάτους Καθηγουμένους μετὰ τῶν συνοδιῶν τῶν εἴκοσι

Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Ὄρους.

-Προκαθημένους τῶν δεκατεσσάρων

Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

-Πρόεδρον τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου.

-Ἁρμόδια Ὑπουργεῖα Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως.

-Πολιτικὴ Διοίκηση (Δ.Α.Ο.) Ἁγίου Ὄρους.

-Χριστεπώνυμο πλήρωμα ἁπανταχοῦ τῆς γῆς.

Γέρων Γαβριὴλ μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Ὁσίου Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ.

Γέρων Παΐσιος μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Χαραλάμπους.

Γέρων Ἀντώνιος μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Κοίμηση Θεοτόκου.

Γέρων Μάξιμος Ἱερομόναχος, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Νικολάου.

Γέρων Ἰωσὴφ μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Μηνᾶ Βίγλα.

Γέρων Χαρίτων Ἱερομόναχος, Ἱερὸν κελλίον Θ.Ἀναλήψεως.

Γέρων Νικόλαος, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Δημητρίου.

Ἱερομόναχος Ἀρσένιος, Ἱερὸν κελλίον Παναγούδα .

Μοναχὸς Ἠσαΐας, Ἱερὸν κελλίον Παναγούδα.

Γέρων Κύριλλος μοναχόςἹερὸν Ἠσυχαστήριον Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου.

Μοναχὸς Βλάσιος, ξεροκάλυβο Βίγλας.

Γέρων Χερουβεὶμ μοναχός, Ἱερόν Κ. Ἀρχαγγέλων-Κουκουζέλη.

Γέρων Ἀθανάσιος μοναχός, Ἱερὸν Ἠσυχαστήριον Ἁγίου Σάββα Καρούλια.

Μοναχὸς Παΐσιος, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίων Ἀρχαγγέλων- Σαββαίων.

Γέρων Νικόδημος μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου.

Μοναχὸς Δοσίθεος, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Χριστοδούλου.

Γέρων Συμεὼν μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Παναγία Κανζάσκα, Καψάλα.

Γέρων Νικόδημος μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Νεκταρίου, Καψάλα.

Μοναχὸς Παΐσιος, Ἱερὸν Κουτλουμουσιανὸ Ἠσυχαστήριον.

Μοναχὸς Ἀγάθων, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίων Ἀρχαγγέλων-Σαββαίων.

Μοναχὸς Φλαβιανός, Ἱερὸν κελλίον Μεταμορφώσεως Σωτῆρος.

Μοναχὸς Παχώμιος, ἁγιορείτικο ξεροκάλυβον.

Μοναχὸς Ἰλαρίων Κουτλουμουσιανός, περιοχὴ Καρυῶν .

Οἱ Ὑπογραφὲς συνεχίζονται

1. Ἡ βιβλιογραφικὴ πηγή, τὴν ὁποία ἐπικαλεῖται ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆςκαι ο πατηρ Στυλιανός Καρπαθίου προέρχεται ἀπὸ τὸ Official portal for North Dakota State Government καὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσή της εἶναι www.health.nd.gov μὲ ἀναζήτηση, μέσῳ λέξεων-κλειδιῶν, ὅπως π.χ. fetal cell

2. Περί ἐμβολίου Κορονοϊοῦ εξ ἀφορμῆς της ἐπιστολῆς πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου. Αρθρο Στεφάνου Δημοπουλου ,Οφθαλμιάτρου σε Ορθοδοξία on line. Ιανουάριος 2021

3. Άρες Μάρες Κουκουνάρες. Περισσότερα περί τῆς επιστολῆς Πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου πρὀς την Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά το ἐμβόλιο του Κορονοϊοῦ. Αρθρο Στεφάνου Δημοπουλου ,Οφθαλμιάτρου σε Ορθοδοξία on line 3/2/21

4. Δημητριου Βανδωρου δημοσιευμα στον Ορθόδοξο Τύπο 2/4/21 «Ἡ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

*ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΙΑΤΡΟΥ ΦΙΛΟΑΓΕΙΟΡΙΤΟΥ ΟΡΟΣ ΑΜΩΜΩΝ (ΠΕΝΤΕΛΗ) 20/3/21-2/4/21


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ