Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021

Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αργολίδας

Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αργολίδας
Στην ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Β, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (ΣΥΠΟΘΑ Β Π.Ε. Αργολίδας) προέβη με σχετική απόφασή του ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Διονύσιος Παναγιωτόπουλος.
Η απόφαση αναφέρει:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε : 

την ανασυγκρότηση του συσταθέντος με την υπ’ αριθμ. 79682/25.5.2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Β, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β Π.Ε. Αργολίδας) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 48 του ν. 4759/2020 μέσω τροποποίησης της Σελ. 3/4 σύνθεσής του, όσον αφορά στα μέλη που ορίζονται στα υπ’ αριθμ. 1. και 2. στοιχεία του αποφασιστικού μέρους της προαναφερόμενης απόφασης, καθώς και στη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου, και ορίζουμε: 

1. ως Πρόεδρο του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β της Π.Ε. Αργολίδας τον Γεώργιο Τρίκκα του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 370451, του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με Α’ βαθμό, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων, σε αντικατάσταση της Κακαράντζα Μαρίας του Ευθυμίου με Α.Δ.Τ.: Ν 485996, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού με Α’ βαθμό, υπαλλήλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (της Π.Ε. Αργολίδας), με αναπληρώτρια την Κοτσοβού Ανδριανή του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 268985, του κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών με Α’ βαθμό, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Άργους - Μυκηνών, σε αντικατάσταση της Δημητρίου Ελένης του Λεωνίδα με Α.Δ.Τ.: Χ 198876, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού με Α’ βαθμό, υπαλλήλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (της Π.Ε. Αργολίδας). 

2. ως τακτικό μέλος τον Σαριδάκη Δημήτριο του Σπυρίδωνα με Α.Δ.Τ.: Χ 517037, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α’ βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων, σε αντικατάσταση του Χαραμή Θεοδώρου του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 268443, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού με Α’ βαθμό, υπαλλήλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (της Π.Ε. Αργολίδας), με αναπληρώτρια την Πιπίνη Ελένη του Χαραλάμπους με Α.Δ.Τ.: AΗ 234656, του κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων με Α’ βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Δόμησης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Άργους - Μυκηνών, σε αντικατάσταση του Ξυγκάκη Λεωνίδα του Αντωνίου με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 615819, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Πολιτικού Μηχανικού με Α’ βαθμό, υπαλλήλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (της Π.Ε. Αργολίδας). 

Γραμματέας του ως άνω Συμβουλίου ορίζεται ο Λάιος Κωνσταντίνος του Χαρίλαου με Α.Δ.Τ.: Π 441196, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων, σε αντικατάσταση του Τρεμπέλα Χαράλαμπου του Αναστασίου με Α.Δ.Τ.: Μ 460961, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Α’ βαθμό, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας, με αναπληρώτρια την Σουρλά Καλλιόπη του Αναστασίου με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 733828, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων, σε αντικατάσταση της Κολιγκιώνη Γρηγορίας του Αθανασίου με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 283700, του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής Προσωπικού Η/Υ με Α’ βαθμό, υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Αργολίδας. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 79682/25.5.2020 απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. (Α.Δ.Α.: 61ΕΝΟΡ1Φ-4ΚΑ, ΦΕΚ 411/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./5.6.2020) για τη συγκρότηση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β της Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει δύο (2) χρόνια από τις 5.6.2020, ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αρχικής απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. περί συγκρότησης του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β της Π.Ε. Αργολίδας, ήτοι στις 5.6.2022. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με εντολή Συντονιστή 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
Διονύσιος Παναγιωτόπουλος

Το σχετικό ΦΕΚ με την εν λόγω απόφαση μπορείτε να δείτε εδώ.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ