ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε Ανδριανό για τον έλεγχο αντισεισμικότητας των σχολείων της Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:34:00 μ.μ. | | |
Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε Ανδριανό για τον έλεγχο αντισεισμικότητας των σχολείων της Αργολίδας
Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργείου Παιδείας στην σχετική 4840/8-3-2021 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τον έλεγχο αντισεισμικότητας των σχολείων της Αργολίδας για το ίδιο θέμα απάντησε ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας, επισυνάπτοντας σχετικά έγγραφα.

Στην απάντηση του Υπουργού, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«Η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει κατανεμηθεί στους Δήμους του Νομού Αργολίδος από τους Κ.Α.Π. έτους 2020 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ποσό ύψους 1.476.960,00€ και για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων συνολικό ποσό ύψους 284.400,00€, ενώ ίδια ποσά έχουν προγραμματιστεί να αποδοθούν στους εν λόγω Δήμους και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Επισημαίνεται ότι, η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των δήμων της χώρας, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται:

- η με αριθμ. πρωτ. 5133/23.02.2018 Πρόσκληση ΙΙ του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» συνολικού ύψους 50.000.000,00€ με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών της Α ́ βάθμιας και Β ́ βάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία οι Δήμοι του Νομού Αργολίδος εντάχθηκαν με χρηματοδότηση του Προγράμματος ύψους 464.600,00€ και

- η με αριθμ. πρωτ. 30292/19.04.2019 (ΑΔΑ : 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των δήμων της χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, συνολικού προϋπολογισμού 150.000.000,00€, εκ των οποίων ποσό ύψους 1.669.700,00€ στους Δήμους του Νομού Αργολίδος.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών μας έχει εκδώσει, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», τη με αριθμ. πρωτ. 14578/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» (ΑΔΑ: ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ). Η Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας, για έργα σχετικά με τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων προσεισμικών ελέγχων κρίσιμων υποδομών π.χ. σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και τη λήψη μέτρων προστασίας που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση.

Κάθε ενδιαφερόμενος δήμος δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τις οριζόμενες προδιαγραφές της εν λόγω Πρόσκλησης.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη στην αναζήτηση στοιχείων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και τους Δήμους, Άργους-Μυκηνών, Επιδαύρου, Ερμιονίδας και Ναυπλιέων με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19583/16-03-2021 έγγραφο.

Στο πλαίσιο αυτό, σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το υπ’ αριθμ. πρωτ. 50923/23-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα».

Επισυνάπτονται τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα:
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ