ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Ο Δήμος Άργους Μυκηνών αγοράζει έξι απορριμματοφόρα και ένα πλυντήριο κάδων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:37:00 π.μ. | | |
Ο Δήμος Άργους Μυκηνών αγοράζει έξι απορριμματοφόρα και ένα πλυντήριο κάδων
Φώτο αρχείου
Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια έξι απορριμματοφόρων και ενός πλυντηρίου κάδων για τις ανάγκες του Δήμου συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.403.640,00€ 


Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο Δήμος Άργους-Μυκηνών, θα βαρύνει δε τις σχετικές πιστώσεις Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου ποσού 1.403.640,00€ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη συνολικά εντός διαστήματος πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η παράδοση των έξι (6) απορριμματοφόρων οχημάτων και του πλυντηρίου κάδων θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά στις αποθήκες του Δήμου Άργους- Μυκηνών επί της Ε.Ο. Άργους - Νέας Κίου.

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της διακήρυξης.

- Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 28/06/2021 ημέρα Δευτέρα, και ώρα έναρξης η 10:00 π.μ..

- Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 30/07/2021 ημέρα Παρασκευή, και ώρα λήξης η 15:00:00μ.μ..

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα σχετικά αρχεία
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ