ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021

Περισσότερα από 14.000 ευρώ πρόστιμο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αργολίδα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:21:00 μ.μ. | | |
Περισσότερο από 14.000 ευρώ προστιμο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αργολίδα
Με απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αργολίδας, επεβλήθη σε επιχείρηση πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Πορτοχέλι Αργολίδας, χρηματικό πρόστιμο 14.641,85€

Το πρόστιμο επιβλήθηκε επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 22.04.2021, από αρμόδιους υπαλλήλους- ελεγκτές του 3ου Τμήματος Κ.Ο.Ε. Πάτρας της Υποδιεύθυνσης Β΄ Ελέγχων Δίωξης Κινητών και Θαλάσσιων Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.) της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε βυτιοφόρο μεταφοράς καυσίμων ιδιοκτησίας του εν λόγο πρατηρίου διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής:

Α. η μεταφορά και παράδοση πετρελαίου θέρμανσης χωρίς την έκδοση Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για θέρμανση κατά παράβαση της παρ. 9 του άρθρου 104 της Υ.Α. 91354/17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5000€) και,

Β. η παράδοση 999 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης χωρίς την έκδοση φορολογικού στοιχείου πώλησης, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί έλλειμα μεταξύ της μετρούμενης κατά τον έλεγχο ποσότητας και της αρχικά φορτοθείσας ποσότητας κατά παράβαση της παρ. 11 του άρθρου 104 της Υ.Α. 91354/17. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ανωτέρω άρθρου επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο δεκαπλάσιο της αξίας της ποσότητας του πετρελαίου για θέρμανση που δεν δικαιολογείται από τα παραστατικά. Για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης ανά λίτρο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπως προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά διακίνησης της ίδιας μέρας. 

Για τον υπολογισμό της ποσότητας, επί της οποίας θα επιβληθεί το πρόστιμο λαμβάνεται υπ’ όψη ανοχή 0,5% επί της αρχικά φορτωθείσας ποσότητας. 

Επομένως, για την παράβαση της παραγράφου 11 του ανωτέρω άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (9641,85€)

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ