ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

Στην φάκα της ΑΑΔΕ χιλιάδες φορολογούμενοι που «άφησαν» εισοδήματα στο εξωτερικό

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:24:00 μ.μ. | | |
Στην φάκα της ΑΑΔΕ χιλιάδες φορολογούμενοι που «άφησαν» εισοδήματα στο εξωτερικό
Τα στοιχεία από περίπου 100 χώρες, μεταξύ αυτών είναι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, αλλά και η Ελβετία, οδήγησαν τους εν λόγω φορολογούμενους στην φάκα της ΑΑΔΕ.

Η νέα εποχή συνεργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με φορείς τρίτων χωρών, στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων, φέρνει στον αφρό χιλιάδες υποθέσεις «ξεχασμένων» εισοδημάτων στο εξωτερικό.

Η ΑΑΔΕ, βάσει των νέων στοιχείων, ξεκίνησε έρευνα, με τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς να δουλεύουν αδιάκοπα. Ήδη έχουν σταλεί τα πρώτα ειδοποιητήρια στους φορολογούμενους που υπέδειξε η έρευνα, με την Αρχή να ζητά από τους προαναφερθέντες να σπεύσουν άμεσα προς καταβολή των φόρων που εκκρεμούν.

Ειδική αναφορά έκανε σχετικά το ζήτημα στο Τhessaloniki Summit, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αναφέροντας σχετικά με το πρόγραμμα ανταλλαγής στοιχείων με τρίτες χώρες:

«Τα δεδομένα αυτά έχουν αρχίσει και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και αξιοποίησης», με τον ίδιο να συμπληρώνει ότι «ήδη και πέρσι αλλά και φέτος έχουν εντοπιστεί φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν εισοδήματα στο εξωτερικό που δεν τα είχαν δηλώσει, και ειδοποιήθηκαν να έρθουν να τα δηλώσουν».

«Ουδέν κρυπτόν από τον ήλιο» της νέας φορολογικής εποχής, όσοι είτε από αμέλεια είτε από πονηρία δεν δήλωσαν τα εισοδήματα που απέκτησαν στο εξωτερικό, και δεν σπεύσουν άμεσα για να το κάνουν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις σχετικές κυρώσεις.

Σχετικά με την διακρατική διαδικασία ανταλλαγής στοιχείων:

Τα στοιχεία από περίπου 100 χώρες, μεταξύ αυτών είναι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, αλλά και η Ελβετία, οδήγησαν τους εν λόγω φορολογούμενους στην φάκα της ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία αφορούν εισοδήματα, μισθούς ή συντάξεις που οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας απέκτησαν σε ξένες χώρες. Το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών πληροφοριών που η ΑΑΔΕ έλαβε από το εξωτερικό, είναι αποτέλεσμα της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών από εισπραχθείσες αμοιβές από μισθούς, συντάξεις και διοικητικές αμοιβές φορολογικών κατοίκων της Ελλάδας.

Τα στοιχεία που λαμβάνει η ΑΑΔΕ από τις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών είναι:

-Όνομα, διεύθυνση και ΑΦΜ, ημερομηνία & τόπος γέννησης κάθε δηλωτέου προσώπου που είναι δικαιούχος, καθώς και των επιχειρήσεων

-Στοιχεία λογαριασμών : όπως ο αριθμός λογαριασμού ή λογαριασμών όπως και επωνυμία και αριθμός ταυτοποίησης, εάν υπάρχει, του δηλούντος τραπεζικού ιδρύματος

-Υπόλοιπα λογαριασμών: υπόλοιπο ή αξία λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση ασφαλιστήριου συμβολαίου με αξία εξαγοράς, της αξίας κατά τη λήξη ή τη τιμή εξαγοράς σε περίπτωση πρόωρης λύσης του συμβολαίου ή το κλείσιμο του λογαριασμού εάν έκλεισε κατά τη διάρκεια του αναφερόμενου έτους

-Τα ακαθάριστα έσοδα από πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών προϊόντων για το έτος αναφοράς και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ενήργησε ως θεματοφύλακας, μεσάζων ή εντολοδόχος του δικαιούχου του λογαριασμού.

Την παραπάνω ενημέρωση της ΑΑΔΕ, ακολούθησε η διασταύρωση των υπάρχοντών φορολογικών δηλώσεων των «υπόπτων», διαπιστώνοντας έτσι κατά πόσο υπάρχουν «κενά» στην φορολογική ενημερότητα των εν λόγω πολιτών. Σε περίπτωση που η έρευνα αποδείκνυε τέτοια κενά, η ΑΑΔΕ προέβαινε σε άμεση αποστολή ειδοποιητηρίων ώστε να υποβάλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για να δηλώσουν τα εισοδήματα τα οποία δεν είχαν εμφανίσει.

Ως ορίζει η φορολογική νομοθεσία της Ελλάδος, οι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας υποχρεούνται να καταβάλλουν στην Ελλάδα φόρο, για το σύνολο του εισοδήματος τους, ακόμη κι αν αυτό βρίσκεται σε χώρες της αλλοδαπής. Μοναδική εξαίρεση στην φορολογική νομοθεσία αποτελούν τα ποσά που αποκτούν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος σε χώρες με τις οποίες η χώρα μας έχει υπογράψει ειδική συμφωνία αποφυγής διπλής φορολόγησης.

15.000 εκκαθαριστικά- Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ

Ως ορίζει ο επιχειρησιακός προγραμματισμός της ΑΑΔΕ, αναμένεται εντός του έτους να ταχυδρομηθούν 15.000 εκκαθαριστικά με φόρο, ο οποίος θα υπολογίζεται βάσει των εκτιμήσεων της Αρχής, σχετικά με τα εισοδήματα που προκείπτουν βάσει των δοθέντων νέων στοιχείων που έχει στα χέρια της η ΑΑΔΕ.

Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος θα εκδίδεται, σε περίπτωση που από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι έχουν αποκτηθεί από φυσικό πρόσωπο εισοδήματα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τα οποία δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην εκάστοτε φορολογική δήλωση.

Ενημέρωση μέσω Taxisnet

Σχετικά με την παραπάνω απόφαση οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται μέσω του Taxisnet με ειδοποίηση, εφόσον υπάρχουν κενά στην φορολογική ενημερότητα τους. Αναφορικά με το εκκαθαριστικό που θα λάβει αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων, θα γνωστοποιείται εκεί ο εκτιμώμενος προσδιορισμούς φόρου, στον οποίο προέβη η ΑΑΔΕ λόγω της μη υποβολής δήλωσης των πραγματικών εισοδηματικών στοιχείων του πολίτη, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου. Παράλληλα θα γίνεται πλήρης αναφορά των στοιχείων και του σκεπτικού αναφορικά με τα οποία έγινε ο προσδιορισμός των φορολογικών κονδυλίων που καλείται να πληρώσει ο φορολογούμενος.

Μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ ή ταχυδρομικά, με φυσικό φάκελο είτε με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ