ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών για την ψήφιση του προϋπολογισμού

Άργος
 Την 1 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και από ώρα 15:00 έως 16:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας 
epresence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα:

1. Περί εγκρίσεως της Δ΄ 2021 τριμηνιαίας έκθεσης απολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 του 
άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - εισηγητής ο κ. Γ. 
Αθανασόπουλος.
2. Επί του από 24-2-2022 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Μείωση ενοικίου περιπτέρου» -
εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
3. Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής στα Πλαίσια 
Προσωρινής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
4. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Μουσικό Σχολείο Αργολίδας, 
β)Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου – 2
ο
έργο, γ)Διαμόρφωση – Συντήρηση υφιστάμενων 
κτιρίων Μουσικού Σχολείου Αργολίδας και δ)Οδοποιία Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου - εισηγητής ο κ. 
Κ. Μπέγκος.
5. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Κοινότητας Αγίου Νικολάου» - εισηγήτρια 
η κ. Μ. Λαθουράκη.
6. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου 
Άργους - Μυκηνών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
7. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
8. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. 
Κουτσοποδίου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Εργασίες σε ρυμοτομούμενα (σχετ. η υπ’ αριθ. 6/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής) – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
10. Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του Δήμου Άργους – Μυκηνών, ως μέλους, σε επιτροπή 
του Αγροτικού Κτηνιατρείου Άργους για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων δικαιοδοσίας 
του Δήμου που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων - εισηγητής ο κ. 
Κ. Μπέγκος.
11. Περί αντικαταστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με 
την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Άργους – Μυκηνών» 
με το διακριτικό τίτλο: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης» - εισηγητής ο κ. 
Κ. Μπέγκος.
12. Περί αντικαταστάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: 
«Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο 
κ. Κ. Μπέγκος και
13. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες – εισηγητής ο κ. Χ. Ζέρβας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ