ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο η διάβρωση της ακτής στη Κάντια Αργολίδας

Παραλία
Η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,  θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.


Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

αΗ απόφαση – έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του 9ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (9ου ΑΠΕ) του έργου: Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, τμήμα γέφυρα Τζάνε – Έξοδος Καλαμακίου (Χ.Θ. 2+840 έως Χ.Θ. 10+160)/ Β΄ φάση, προϋπολογισμού 23.400.000 ευρώ, Αναδόχου: ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 21.767.426,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με υπέρβαση κατά 2.099.320,32 ευρώ (με Φ.Π.Α.)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο οποίος θα οριστεί από τους υπογράφοντες Συμβούλους.

Αντιμετώπιση της εντονότατης διάβρωσης στην παραλία της Κάντιας στην Αργολίδα.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο οποίος θα οριστεί από τους υπογράφοντες Συμβούλους.


ΘΕΜΑTA ΕΔΡΑΣ

Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.

Έγκριση αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2022, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.

Έγκριση τροποποίησης του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΦΕΚ 3833/Β/2021 κατά μέρος που αφορά τα άρθρα α) άρθρο 35, β) άρθρο 37, Α) και Γ), γ) άρθρο 40 του Οργανισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως έχει δημοσιευτεί και ισχύει.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος


ΘΕΜΑTA ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 122004/13-7-2004 ΑΕΠΟ του έργου: «Αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας: τμήμα Τσακώνα – Καλαμάτα» (όπως ισχύει), ως προς τα πρόσθετα/συμπληρωματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα στην περιοχή της Καλαμάτας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ