ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

Ναύπλιο: "Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου"

Βουλευτικό
Για πρώτη φορά, ο οργανισμός Euphoria * διοργάνωσε την Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (“Model of the European Court of Human Rights 2022”) 3-11.05.2022 στο Ναύπλιο, στην οποία συμμετείχαν φοιτητές από την Ελλάδα και τη Γερμανία. 

Κάθε συμμετέχων ανέλαβε ένα ρόλο μεταξύ των Αιτούντων, Δικαστών και Κράτους σε μία υπόθεση η οποία αφορούσε τα δικαιώματα τριών ανθρώπων οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα καταγωγής τους λόγω ένοπλης σύρραξης και να αναζητήσουν καταφύγιο σε μία ασφαλή τρίτη χώρα στην οποία αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες. 
Οι συμμετέχοντες στο ρόλο των Αιτούντων είχαν την ευκαιρία να ετοιμάσουν το δικόγραφο της «αίτησης» κατά το πρότυπο του ΕΔΔΑ στην οποία ανέπτυξαν τα παράπονα τους. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ακροαματικής διαδικασίας, οι ομάδες των Αιτούντων και του Κράτους συζήτησαν επί του «παραδεκτού» της αιτήσεως και με τη σειρά τους οι Δικαστές έκριναν ότι η αίτηση ήταν παραδεκτή. Τις επόμενες ημέρες, οι ομάδες των Αιτούντων και του Κράτους ασχολήθηκαν με τη συγγραφή των επιχειρημάτων επί της «ουσίας» της υπόθεσης, τα οποία είχαν την ευκαιρία να τα συζητήσουν σε μία δεύτερη ακροαματική διαδικασία ενώπιον των Δικαστών. Τέλος οι Δικαστές ανακοίνωσαν τη τελική τους απόφαση κάνοντας εν μέρει δεκτή την αίτηση. 

Η προσομοίωση έλαβε χώρα στον ιστορικό χώρο του Βουλευτικού Κτιρίου στο Ναύπλιο ενώ μεταξύ των λοιπών δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Εφετείο Ναυπλίου και να παρακολουθήσουν μία πραγματική δίκη. Ευχαριστούμε θερμά την Πρόεδρο του Εφετείου Ναυπλίου κ. Λιάνου για την τιμή που μας έκανε να μας δεχθεί να παρακολουθήσουμε τη συνεδρίαση του Πενταμελούς Εφετείου Ναυπλίου.
* H Euphoria (euphoriayouthlab.eu) είναι μια οργάνωση νεολαίας που απευθύνεται σε νέους με έμφαση στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Η σύνθεση του οργανισμού περιλαμβάνει συμβούλους νέων, (youthworkers), αρχηγούς ομάδων (youth leaders), εκπαιδευτές (trainers), εκπαιδευτικούς και κατάλληλα καταρτισμένα άτομα που διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά προγράμματα (project managers).
Ο κύριος στόχος της οργάνωσης είναι να βοηθήσει τους νέους να αναπτυχθούν μέσα από μη τυπική εκπαίδευση και εναλλακτικές μεθόδους προσωπικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης. Η οργάνωση προσφέρει ευκαιρίες στους νέους μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών σχεδίων να αλληλοεπιδράσουν με νέους από άλλες χώρες, να ευαισθητοποιηθούν πάνω στα κοινωνικά θέματα όπως η ισότητα των φύλων, η προστασία του περιβάλλοντος, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση. Στοχεύει στην κινητοποίηση των νέων και στην διαμόρφωσή τους σε ενεργούς πολίτες ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ζωής τους.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ