ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

Τι απάντησε ο Θεοδωρικάκος στον Ανδριανό για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας με προσωπικό

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5:55:00 μ.μ. |
Γιάννης Ανδριανός
Στην 3219/31-8-2022 Αναφορά που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την ανάγκη ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας με προσωπικό κατά τις έκτακτες μεταθέσεις του 2022, απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.


Στην απάντηση του Υπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης των αστυνομικών Υπηρεσιών αποτελεί διαρκή επιδίωξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Τονίζεται δε ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση των αναφυόμενων ζητημάτων αστυνομικής φύσης, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας αστυνόμευσης όλων των περιοχών, εξαρτάται από ένα συνολικό, συστηματικό και υπεύθυνο σχεδιασμό της οργανωτικής δομής των αστυνομικών Υπηρεσιών, ανά την επικράτεια, καθώς και από την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, από το Αρχηγείο επιδιώκεται η πλέον επαρκής στελέχωση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών, αξιοποιώντας όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες που προκύπτουν από την ισόρροπη κατανομή της συνολικής δύναμης του Σώματος, σε συνάρτηση με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού. Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, σημειώνεται ότι οι προκηρυχθείσες, κατά τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους, θέσεις αστυνομικού προσωπικού διαφόρων βαθμών για τη Διεύθυνση Αστυνομίας (Δ.Α.) Αργολίδας έχουν καλυφθεί σχεδόν στο σύνολό τους, ενώ θα εξεταστεί η τυχόν περαιτέρω ενίσχυσή της.

Επιπλέον, ως προς το διαλαμβανόμενο στην εν θέματι Αναφορά ζήτημα των συνταξιοδοτήσεων διευκρινίζεται ότι εντός του τρέχοντος έτους (έως 31-12-2022) -1- αστυνομικός της Δ.Α. Αργολίδας καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας των εξήντα ετών και πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί αυτεπαγγέλτως.

Αναφέρεται, επίσης, ότι σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/ 2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 94) και 15 του π.δ/τος 211/ 2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 254), παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Πελοποννήσου, καθώς και τον Διευθυντή της προαναφερόμενης Διεύθυνσης, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι τον βαθμό του Αστυνόμου Α’, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό και προς το σκοπό της κάλυψης εποχιακών αναγκών ένεκα της αυξημένης επισκεψιμότητας σε περιοχές αρμοδιότητας της εν λόγω Διεύθυνσης, το Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ.) Ερμιονίδας ενισχύθηκε κατά τη θερινή περίοδο του τρέχοντος έτους (έως 15-09-2022) με -5- αστυνομικούς από υφιστάμενες Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι από το Αρχηγείο έχουν δοθεί προς τις υφιστάμενες Υπηρεσίες του, οι προσήκουσες κατευθυντήριες εντολές για τον έγκαιρο και ορθολογικό επιχειρησιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό τους, εφαρμόζοντας στο ακέραιο την κείμενη νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζονται αφενός μεν οι προϋποθέσεις ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών, αφετέρου δε να προστατεύονται τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού. Υπό το πρίσμα αυτό, γνωρίζεται ότι -μέχρι την 08-09-2022- ουδεμία αναφορά παραπόνων είχε υποβληθεί από αστυνομικούς της Δ.Α. Αργολίδας σχετικά με τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι στο πλαίσιο της ουσιαστικής αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των προκαθορισμένων μεταρρυθμίσεων, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας επανεκτιμώνται οι ανάγκες όλων των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος και εκδηλώνονται, όπου αυτό απαιτείται, οι απαραίτητες τροποποιήσεις της οργανωτικής δομής ή/και η ανακατανομή των οργανικών θέσεων σε αυτές, πάντοτε προς το σκοπό της διασφάλισης του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσής τους, ενώ, παράλληλα, μελετώνται και αξιολογούνται -μεταξύ άλλων- οι προτάσεις που υποβάλλονται τόσο από τους συνδικαλιστικούς Φορείς του Σώματος όσο και από το ίδιο το αστυνομικό προσωπικό, για την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων, την εξασφάλιση της ισονομίας και της αξιοκρατικής αντιμετώπισης του προσωπικού».

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ