ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

Ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τα πυρηνελαιουργεία

Κάπνα
Σχετικά με το θέμα των εκπομπών των πυρηνελαιουργείων και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τον περιορισμό των προβλημάτων που προκύπτουν, γνωστοποιούνται τα παρακάτω σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκδόθηκε στις 15/12:

“Υπογραμμίζεται ότι την τελευταία τριετία η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει θέσει σε υψηλή προτεραιότητα την ανάγκη επίλυσης του πολυετούς προβλήματος ρύπανσης του περιβάλλοντος από την επιβαρυντική λειτουργία των πυρηνελαιουργείων εντός της Περιφέρειάς μας και κυρίως στην περιοχή της Μεσσηνίας, όπου λόγω του μεγάλου όγκου παραγωγής ελαιοπυρήνα και της ύπαρξης οικισμών πλησίον αυτών των εγκαταστάσεων, προέκυπτε κατά καιρούς σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η Π.Ε. Μεσσηνίας από τα τέλη 2019, στο πλαίσιο της οδηγίας του περιφερειάρχη ότι προέχει η υγεία των πολιτών, πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους στη λειτουργία και τους περιβαλλοντικούς όρους των πυρηνελαιουργείων, καθώς επίσης διενήργησε μετρήσεις στα στερεά σωματίδια που εκπέμπουν οι καμινάδες αυτών των εγκαταστάσεων. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων ήταν πολύ επιβαρυντικά, με αποτέλεσμα να εφαρμοστεί ο νόμος και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 να επιβληθεί σε όλα τα πυρηνελαιουργεία της Μεσσηνίας το μέτρο της τεχνικής ανασυγκρότησης, με προθεσμία περαίωσης 24 μήνες.

Διευκρινίζεται ότι η επιβληθείσα τεχνική ανασυγκρότηση επιβάλλει την έκδοση νέας περιβαλλοντικής αδειοδότησης -διότι η παλιά ήταν ανεπαρκής- καθώς και την εγκατάσταση κατάλληλης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που θα μειώσει σημαντικά, εντός των ορίων, τους εκπεμπόμενους ρύπους. Μέχρι την ολοκλήρωση της τεχνικής ανασυγκρότησης, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, οι εγκαταστάσεις οφείλουν να λειτουργούν με περιορισμούς για την άμεση προσωρινή μείωση των ρύπων που εκπέμπουν. Η εξάωρη διακοπή λειτουργίας είναι ένα από τα προσωρινά μέτρα συμμόρφωσης που επιβλήθηκαν και θα καταργηθεί αυτοδικαίως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση εγκατάστασης επαρκούς αντιρρυπαντικής διάταξης.

Συνεπώς, τα πυρηνελαιουργεία οφείλουν να ενεργήσουν προς τη μείωση της εκπομπής ρύπων ώστε να δύνανται να λειτουργήσουν απρόσκοπτα. Ορισμένοι, αντί για να εκπληρώσουν άμεσα τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους, αιτούνται παράταση της τεχνικής ανασυγκρότησης και παράλληλα ζητούν, μέσω προσφυγών και επιστολών, να γίνει άρση των νόμιμων περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί. Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι άλλοι πυρηνελαιουργοί έχουν συμμορφωθεί και έχουν ήδη υλοποιήσει μέρος της τεχνικής ανασυγκρότησης, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι κατά τις δύο τελευταίες ελαιοκομικές περιόδους (2020 – 2021 και 2021 – 2022), διατυπώθηκε από πυρηνελαιουργούς ο ισχυρισμός ότι η 6ωρη διακοπή θα προκαλέσει διακοπή λειτουργίας των ελαιοτριβείων και της ελαιοσυγκομιδής, λόγω μη δυνατότητας έγκαιρης επεξεργασίας του ελαιοπυρήνα από τα πυρηνελαιουργεία, ζητώντας ως εκ τούτου την κατάργηση του ανωτέρω περιορισμού.

Η Π.Ε. Μεσσηνίας επεξεργάστηκε τα στοιχεία των ποσοτήτων παραγόμενου ελαιοπυρήνα, συγκριτικά με την αποθηκευτική δυνατότητα των πυρηνελαιουργείων και διαπίστωσε ότι ο πιο πάνω ισχυρισμός δεν έχει ρεαλιστική βάση. Περαιτέρω, για την διασφάλιση της ελαιοπαραγωγικής διαδικασίας, οι υπηρεσίες πραγματοποίησαν ελέγχους κατά τις προηγούμενες ελαιοκομικές περιόδους προς επιβεβαίωση των εκτιμήσεών τους και τελικά διαπιστώθηκε ότι η ελαιοκομική περίοδος εξελίχθηκε απρόσκοπτα. Συμπερασματικά, δεν προκύπτει ότι η 6ωρη διακοπή λειτουργίας δημιουργεί πρόβλημα διακοπής της ελαιοκομικής διαδικασίας -ωστόσο, εάν υπό συνθήκες δημιουργήσει πραγματικό πρόβλημα, η Περιφέρεια μπορεί να προβεί σε ισορροπημένες διορθωτικές κινήσεις. Οσον αφορά το επιχείρημα ότι αυξάνονται οι ρύποι λόγω της διακοπτόμενης λειτουργίας, δεν είναι δυνατόν η 6ωρη διακοπή συνεχούς εκπομπής ρύπων να τους αυξάνει αντί να τους μειώνει.

Σημειώνεται δε ότι, από το 2019 μέχρι σήμερα, κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις του περιφερειάρχη, αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών και υπηρεσιακών παραγόντων με τους πυρηνελαιουργούς, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ωστόσο, καθώς οι τελευταίοι εξέφραζαν αφ’ ενός το αίτημα μη επιβολής μέτρων και αφ’ ετέρου τον ισχυρισμό ότι οι εγκαταστάσεις τους δεν ρυπαίνουν, διατυπώνοντας παράλληλα το αίτημα να χρηματοδοτηθούν για την αντιρρυπαντική τεχνολογία που πρέπει να εγκατασταθεί.

Η Περιφέρεια είναι δίπλα στις επιχειρήσεις, αλλά δίνει προτεραιότητα στην τήρηση της νομιμότητας. Οι επιχειρήσεις που με την οχλούσα λειτουργία τους επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και την επιχειρηματικότητα άλλων παρακείμενων εγκαταστάσεων -π.χ. βιομηχανίες τροφίμων στην ΒΙΠΕ Μελιγαλά-, πρέπει να συμμορφωθούν ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα εντός των πλαισίων της νομιμότητας.

Η Περιφέρειά μας πρωτίστως είναι δίπλα στους χιλιάδες συμπολίτες μας που απαιτούν άμεση επίλυση στα σοβαρά προβλήματα του τόπου και ιδιαίτερα σε αυτές τις σοβαρές καταστάσεις που επιβαρύνουν την υγεία και την καθημερινότητά τους, συνεπώς προς αυτή την κατεύθυνση ενεργούμε”.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ