ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

Α. Πουλάς: Το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει την Ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στο Κρανίδι Ερμιονίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:42:00 μ.μ. | |
Α. Πουλάς
Σε απάντηση στην αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής του Ν. Αργολίδας, Ανδρέας Πουλάς σχετικά με την Ίδρυση Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου στο Κρανίδι Δήμου Ερμιονίδας η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζέτα Μακρή αφού περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται στα θέματα σχολικών μεταβολών στα ΕΠΑ.Λ. επιβεβαιώνει ότι «υποβλήθηκε μέσω του ΠΣ myschool πρόταση της Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας για την ίδρυση από το σχ. έτος 2023-24 Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στο Κρανίδι με εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 70 μαθητών/τριών και πέντε (5) Τομείς στη Β΄ τάξη.»

Στη συνέχεια περιγράφει τι διαδικασίες που ακολουθούνται έπειτα από τη σχετική πρόταση της Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας χωρίς όμως να διευκρινίζει επακριβώς σε ποιο στάδιο της διαδικασίας βρίσκεται το αίτημα για την ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στο Κρανίδι.

Ειδικότερα αναφέρει τα εξής: «Επιπρόσθετα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 έως 8 του ν.4763/2020 (Α΄254) οι καταχωρισθείσες στο πληροφοριακό σύστημα MySchool προτάσεις σχολικών μεταβολών των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης συνοδευόμενες από τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης και τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων διαβιβάζονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ στα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις και ανιχνεύοντας τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας στην οικεία Περιφέρεια, υποβάλλουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (άρθρο 6 του ν.4763/2020) τις προτάσεις τους στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το τελευταίο αξιολογεί τις προτάσεις των σχολικών μεταβολών και υποβάλλει σχετική εισήγηση στον/στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως προβλέπεται στην παρ. 3δ του άρθρου 5 του προαναφερθέντος νόμου.»

Αναλυτικά η απάντησή του υπουργείου:

«Απάντηση στην Αναφορά με αριθμ. πρωτ 556/30-11-2022»

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα
ακόλουθα:

Τα θέματα των σχολικών μεταβολών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2023-2024 ρυθμίζονται με την αρ.141355/Δ4/15-11-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2023-2024». Με την εν λόγω εγκύκλιο καθορίζονται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων (ιδρύσεις, συγχωνεύσεις, καταργήσεις, προσθήκες τομέων/ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.) και περιγράφονται η διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και οι ενέργειες των εμπλεκόμενων φορέων. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών/τριών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές/τριες, οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων καθώς και οι ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο για την ίδρυση Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) απαιτείται η υποβολή σχετικής πρότασης από τον αρμόδιο Δ/ντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης(ΔΔΕ), η οποία θα καταχωριστεί εγκαίρως στο πληροφοριακό σύστημα MySchool του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο. Επί της πρότασης του Δ/ντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο προσδιορίζοντας ρητά τον ακριβή χώρο στέγασης της υπό ίδρυση σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια, η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τις απαιτούμενες για τη σχολική μεταβολή βεβαιώσεις, διαβιβάζεται από τον Δ/ντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης, αφού μελετήσει και επεξεργαστεί την πρόταση του ΔΔΕ, να διατυπώσει συγκεκριμένη και αιτιολογημένη θετική ή αρνητική εισήγηση προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την προτεινόμενη μεταβολή. Διευκρινίζεται ότι ο Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης δύναται, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να διατυπώσει μέσω του πληροφοριακού συστήματος MySchool εισήγηση για την ίδρυση σχολικής μονάδας ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί σχετική πρόταση από τον οικείο Δ/ντη Δ/θμιας Εκπαίδευσης .

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διαδικασίας υποβλήθηκε μέσω του ΠΣ myschool πρόταση της Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας για την ίδρυση από το σχ. έτος 2023-24 Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στο Κρανίδι με εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 70 μαθητών/τριών και πέντε (5) Τομείς στη Β΄ τάξη.

Επιπρόσθετα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 έως 8 του ν.4763/2020 (Α΄254) οι καταχωρισθείσες στο πληροφοριακό σύστημα MySchool προτάσεις σχολικών μεταβολών των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης συνοδευόμενες από τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης και τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων διαβιβάζονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ στα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις και ανιχνεύοντας τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας στην οικεία Περιφέρεια, υποβάλλουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (άρθρο 6 του ν.4763/2020) τις προτάσεις τους στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το τελευταίο αξιολογεί τις προτάσεις των σχολικών μεταβολών και υποβάλλει σχετική εισήγηση στον/στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως προβλέπεται στην παρ. 3δ του άρθρου 5 του προαναφερθέντος νόμου.
.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ZΕΤΤΑ M. ΜΑΚΡΗ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ