ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου ακύρωσε την απόφαση του Δ.Σ. Ναυπλιέων για αύξηση των Δημοτικών Τελών

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου μετά την εξέταση ειδικής Διοικητικής Προσφυγής της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αργολίδας κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων, ακυρώνει την αύξηση των Δημοτικών Τελών.

Η απόφαση στις 2/3/2023 που δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια αναφέρει: "Αποδεχόμαστε την από 12.1.2023 Ειδική Διοικητική Προσφυγή της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αργολίδας, κατά τους κύρους της με αριθμ. 237/2022 9 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων, και ακυρώνουμε αυτή, για τους λόγους που διαλαμβάνονται στο σκεπτικό της παρούσας. 

Κατά της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή της, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που εδρεύει στην Τρίπολη (Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη – Τ.Κ. 22100). "

Αναλυτικά η απόφαση:
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ