ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τρίτη 9 Μαΐου 2023

Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ναυπλιέων προϋπολογισμού 6.068.159 €

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:30:00 π.μ. | |
υδρόμετρο
Στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων και μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού η ΔΕΥΑΝ μελέτησε και υπέβαλλε αίτηση χρηματοδότησης της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ». 

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων κ. Δ. Κωστούρος υποστήριξε την σημαντική πρωτοποριακή αυτή προσπάθεια και εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5201799 (ΑΔΑ: ΨΩΟ846ΜΤΛΡ-7Ρ7), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ κ. Γ. Καχριμάνης επεσήμανε ότι «με την εγκατάσταση και λειτουργία της ολοκληρωμένης διαχείρισης δικτύων Ύδρευσης, αναμένονται άμεσα οφέλη όπως: Έγκαιρος εντοπισμός διαρροών και αυτόματη ανίχνευση, εξαγωγή σημαντικών στατιστικών στοιχείων και χρησιμοποίησή τους προς βελτιστοποίηση των υπηρεσιών, περιορισμός των χειρόγραφων διαδικασιών και εγγράφων. Η ΔΕΥΑΝ αποσκοπεί στη σωστή διαχείριση και προστασία του πολύτιμου αγαθού του νερού που αποτελεί πηγή ζωής και στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους Δημότες».

Το αντικείμενο της παρούσας πράξης αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση σε ποσοστό 100% του συστήματος τηλεμετρίας ψηφιακών υδρομετρητών και κρίσιμων παραμέτρων στα εσωτερικά δίκτυα τριών ΔΕ της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και περιλαμβάνει την:

• Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και προγραμματισμός έξι (6) Τοπικών Σταθμών Μέτρησης Πίεσης (ΤΣΜΠ) με διατάξεις καταγραφής και τηλεμετάδοσης δεδομένων πίεσης σε επιλεγμένα σημεία των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.,

• Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και προγραμματισμός έξι (6) Τοπικών Σταθμών Μέτρησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών (ΤΣΜΠΧ) με διατάξεις καταγραφής και τηλεμετάδοσης δεδομένων ποιοτικών χαρακτηριστικών σε επιλεγμένα σημεία των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.,

• Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και προγραμματισμός έντεκα χιλιάδων πενήντα επτά (11.057) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης με διατάξεις ελέγχου κατανάλωσης με επικοινωνιακό εξοπλισμό και καταγραφικό τιμών σε υφιστάμενες υδατοπαροχές των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.,

• Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) αποτελούμενων από φορητή διάταξη ακουστικού εντοπισμού διαρροών (1 τμχ), φορητές διατάξεις λήψης δεδομένων από ψηφιακούς υδρομετρητές και πομποδέκτες (3 τμχ), φορητή διάταξη μέτρησης ποιότητας νερού (1 τμχ), Φορητές διατάξεις καταγραφής διαρροών (30 τμχ) και διάταξη επισκόπησης αγωγών (1 τμχ),

• Προμήθεια, εγκατάσταση, ανάπτυξη και βαθμονόμηση λογισμικών επέκτασης του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) αποτελούμενων από λογισμικό ψηφιακών υδρομετρητών, λογισμικό διασύνδεσης με καταναλωτές, κεντρικό λογισμικό εποπτικού ελέγχου δικτύου ύδρευσης, λογισμικό διαχείρισης βλαβών, λογισμικό υπολογισμού υδατικού ισοζυγίου και λογισμικό κεντρικής διαχείρισης δικτύων και

• Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ