ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023

Το Ναύπλιο σε τροχιά ανάπτυξης τη νέα 5ετία μέσα από την υλοποίηση των στόχων του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 2:07:00 μ.μ. | |
χάρτης
Στην ικανότητα - αποτελεσματικότητα του δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου βρίσκεται κυριολεκτικά το μέλλον του Ναυπλίου για την επόμενη κρίσιμη 5ετία 2024-2028. Οδηγός - πυξίδα τους το νέο Γ.Π.Σ. Ναυπλίου και όσα απαριθμούνται σ΄ αυτό και ειδικότερα στο άρθρο 5ο του ΦΕΚ 210/Δ΄/2023, να γίνουν μέσω του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ, το οποίο μάλιστα θέτει και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, για κάθε ένα αναφερόμενο συγκεκριμένο στόχο.
Ο 20ετής κύκλος του σχεδιασμού έκλεισε με τη δημοσίευση του νέου Γ.Π.Σ. Ναυπλίου στο ΦΕΚ 210/ Δ΄/ 24-3-2023 ), κι αυτό ξεκάθαρα κι αποκλειστικά πιστώνεται στο δήμαρχο Δημήτρη Κωστούρο και το δημοτικό συμβούλιο, που παράκαμψαν τα εμπόδια -τρικλοποδιές- υπονομεύσεις ιδιοτελών συμφερόντων και σκοπιμοτήτων, που δεν ήθελαν να ολοκληρωθεί το Γ.Π.Σ. Ναυπλίου. Έκλεισε ο πολυετής κύκλος των απόψεων-προτάσεων, διαβούλευσης, γνωμοδοτήσεων κι έχουμε την οριστική -επιστημονικά τεκμηριωμένη - τελική εγκεκριμένη κατεύθυνση για κάθε στόχο .
Έχουμε πλέον το συνολικό σχεδιασμό για τις χρήσεις γης, τις περιοχές προστασίας, την πολεοδομική οργάνωση και τις λειτουργίες της πόλης του Ναυπλίου, που χωρικά-εδαφικά συμπεριλαμβάνει την παλιά πόλη , τη νέα πόλη - τις περιοχές ένταξης στο σχέδιο πόλης, την Άρια, τα Λευκάκια και τα Πυργιώτικα .

Από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης του ΦΕΚ του νέου Γ.Π.Σ. Ναυπλίου βρισκόμαστε στον κύκλο της υλοποίησης, της εφαρμογής, και της δράσης, δηλαδή να βρεθούν χρηματοδοτήσεις για μελέτες και έργα όλων των στόχων, που αναφέρονται σε αυτό. Να γίνουν πράξη και να μορφοποιηθούν όσα σχεδιάστηκαν κι εγκρίθηκαν.

Ένας από τους σημαντικότερους αναφερόμενους στόχους είναι και οι περιοχές ένταξης ( ΠΕΝΤ ) στο σχέδιο πόλης, δηλαδή οι πολεοδομικές ενότητες Γλυκειάς και Προφήτη Ηλία ( παλιές από 1993 και 1999 αντίστοιχα , ΦΕΚ 403/Δ/27-4-1993 - ΦΕΚ 554/Δ/21-7-1999 ) και οι νέες της Αγίας Κυριακής ( ΒΑ και ΝΑ ως δύο περιοχές ) και της Άριας ( βόρεια και νότια της οδού Ασκληπιού ως μία περιοχή).
Σε αυτές προβλέπεται πολεοδόμηση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Τρίτση 1337/1983, με εισφορά σε γη και χρήμα των εντασσόμενων στο σχέδιο πόλης ιδιοκτησιών. Στους χώρους που θα προκύψουν από την εισφορά σε γη, αδαπάνως στο δήμο, θα είναι δυνατό στη συνέχεια να ανεγερθούν σχολεία, κτήρια δημοτικών λειτουργιών, πολιτιστικά κέντρα. Να γίνουν αθλητικές εγκαταστάσεις ( ανοικτά γήπεδα και κλειστά γυμναστήρια ) , ευμεγέθεις χώροι πρασίνου - αναψυχής - εκπαίδευσης, διαδρομές περιπάτου και ποδηλατοδρόμοι. Να γίνουν συνδετήριοι ή περιφερειακοί οδοί που θα εξυπηρετήσουν το κυκλοφοριακό ζήτημα τόσο της πολεοδομικής ενότητας, όσο και της πόλης. Δύνανται να καλυφθούν ανάγκες του δήμου όπως : στεγασμένη λαϊκή αγορά - συνεδριακό κέντρο- πολιτιστικό κέντρο/θέατρο- παιδικοί σταθμοί και άλλα.

Οι αποστάσεις είναι μικρές κι ουδόλως εμποδίζουν να γίνουν αυτά στα οικόπεδα που θα αποκτήσει ο δήμος στον βόρειο τομέα της πόλης. Παράδειγμα το 2θεσιο νηπιαγωγείο Ναυπλίου που βρισκόταν σε ακατάλληλο κτίριο προ του 2006 στην αρχή της οδού Αιγίου και μεταστεγάστηκε σε χώρο της νέας πόλης - Κούρτη, σε σύγχρονο κτίριο που μας κατασκεύασε ο ΟΣΚ. Σε οικόπεδο που περιήλθε στο δήμο από την εισφορά σε γη στην περιοχή Νέα Πόλη - Κούρτη το έτος 1988, εκεί που βρίσκεται και το 4ο 12θέσιο δημοτικό σχολείο Ναυπλίου.

Τί χρειάζεται λοιπόν να έχουμε ως δήμος ; Να έχουμε χώρους - οικόπεδα. Τους χώρους αυτούς μπορεί να τους αποκτήσει ο δήμος με 4 τρόπους : α) με παραχώρηση έκτασης από το κράτος, όπως έγινε στην περίπτωση του Τ.Ε.Λ. Ναυπλίου, που κτίστηκε στην Άρια, β) με αγορά, εφόσον ο δήμος διαθέτει χρήματα ή μπορεί να πάρει δάνειο, γ) με δωρεά του οικοπέδου από ένα δωρητή-ευεργέτη και δ) από την εισφορά σε γη των εντασσόμενων στο σχέδιο πόλης περιοχών. Οι 3 πρώτοι τρόποι α-β-γ είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν στο Ναύπλιο. Τα ακίνητα του δημοσίου έχουν περιέλθει στο Υπερταμείο, ο δήμος μας δεν είναι οικονομικά εύρωστος κι ευεργέτες δεν φαίνονται στον ορίζοντα. Επιβάλλεται να αξιοποιήσουμε τον (δ) τρόπο δηλαδή τη διάταξη του νόμου Τρίτση 1337/83 και να αποκτήσει οικόπεδα ο δήμος χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση, από την εισφορά σε γη.

Όταν αποκτηθούν οι χώροι με την παραπάνω διαδικασία, που είναι εφικτό να γίνει εντός 4ετίας, ακολουθούν οι μελέτες και ύστερα εξασφαλίζονται οι χρηματοδοτήσεις αυτών είτε από την Περιφέρεια, είτε από το κράτος, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι κάνουν όλοι οι δήμοι στη χώρα, έτσι πρέπει να δράσουμε κι εμείς ως δήμος.

Μην εθελοτυφλούμε , χωρίς απόκτηση χώρων - οικοπέδων δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στην πόλη μας. Αξίζει να αναφέρω ενδεικτικά ότι, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ. μόνο για την εκπαίδευση οι κτιριακές ανάγκες του Ναυπλίου απαιτούν τουλάχιστον 10 χώρους- οικόπεδα, για να ανεγερθούν τα νέα 4 νηπιαγωγεία, 3 δημοτικά( 5ο -7ο Γλυκειά -8ο Προφ.Ηλία ), 1 γυμνάσιο ( 3ο ) κι 2 λύκεια ( 3ο - Εσπερινό). Στα σχολεία αυτά πέρα των αιθουσών ειδικών μαθημάτων - εργαστηρίων, μπορούν να γίνουν αίθουσες πολλαπλών εκδηλώσεων με σύγχρονα αμφιθέατρα, ακόμη και με σχολικά κλειστά γυμναστήρια .

Κι όπως έλεγαν οι πρόγονοί μας « οι καιροί ου μενετοί » δηλαδή οι ευκαιρίες δεν περιμένουν. Συνεπώς δεν υπάρχουν περιθώρια αναβολής, αλλά είναι αναγκαίο να δράσουμε αμέσως. Να δράσουμε ως δήμος ουσιαστικά και καταλυτικά για την πολυεπίπεδη βελτίωση της ιστορικής μας πόλης. Να γίνει πράξη η σύγχρονη, λειτουργική και ποιοτική ανάπτυξη του Ναυπλίου, μέσα από το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εφαρμογής του Γ.Π.Σ. Ναυπλίου προς όφελος της πόλης, των δημοτών, των απογόνων μας και των επόμενων γενεών.

Τέλος, εύχομαι καλή επιτυχία, σ’ όλες τις υποψήφιες κι όλους τους υποψηφίους στις προσεχείς δημοτικές εκλογές.

Ναύπλιο 17-9-2023
Γιάννης Γ. Κολιόπουλος
Πρόεδρος Εξωραϊστικού Συλλόγου Γλυκειάς Ναυπλίου.
Διατελέσας δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας τα έτη 1999 - 2006, αρμόδιος αντιδήμαρχος το 2005 για μελέτη ΓΠΣ & Πολεοδομικές μελέτες Γλυκειάς - Προφήτη Ηλία.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ