ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Το Νοσοκομείο Ναυπλίου προσλαμβάνει ιατρικό προσωπικό

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:09:00 μ.μ. | |
Νοσηλευτική Μονάδα
Το Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου «Ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Ν.Μ. Ναυπλίου για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ΄οίκον νοσηλείας».

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 15 Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του υποέργου.

Οι ειδικότητες
ΠΕ Ψυχίατρων - 1 θέση
ΠΕ Ψυχολόγων 1 θέση
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών - 1 θέση
ΤΕ Νοσηλευτών - 1 θέση

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Υποβολή αιτήσεων


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: είτε ηλεκτρονικά, (info@gnn.gov.gr),

είτε αυτοπροσώπως,

είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Ναυπλίου, Ασκληπιού & Κολοκοτρώνη, 211 00, Ναύπλιο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ. Μπουμπουρέκα Δήμητρας και κας Μανώλη Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 27523-61185).

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ