Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021

Ευχαριστήρια επιστολή από το 1ο Λύκειο Άργους στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

Ευχαριστήρια επιστολή από το 1ο Λύκειο Άργους στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
Ευχαριστούμε την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης που υλοποίησε πρόγραμμα ενημέρωσης μέσω webex. για τους μαθητές της Γ΄ Τάξης του σχολείου μας (με την συναίνεση των γονέων τους) στις 26 Μαρτίου και με την παρακάτω θεματολογία