Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020

Ζητούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ζητούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας  Πελοποννήσου
Θεωρούμε αναγκαία την άμεση λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για την πρόληψη της εξάπλωσης του Κορωναιού σε υπηρεσίες, που έχουν καθημερινή συναλλαγή με μεγάλο αριθμό πολιτών, όπως είναι οι Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τόσο με την χορήγηση των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας, όσο και με τον επιμελή καθαρισμό και απολύμανση όλων των χώρων.