Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

Οι εκπαιδευτές οδηγών Πελοποννήσου ευχαριστούν τον Π. Νίκα

Οι εκπαιδευτές οδηγών Πελοποννήσου ευχαριστούν τον Π. Νίκα

Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλαν οι πρόεδροι των Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών Πελοποννήσου, στον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, με αφορμή την πρόσφατη απόφασή του με την οποία επεκτάθηκε μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 η δυνατότητα διενέργειας, με έναν εξεταστή, των πρακτικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών, αλλά και αυτών που επεκτείνουν τις κατηγορίες της άδειας οδήγησής τους.