Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

Την ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου υιοθέτησε ομόφωνα την  Τετάρτη 27/1/2021 την κοινή πρόταση των Θανάση Πετράκου, Ντίνας Νικολάκου και Νίκου Δέδε : "Για την ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και την συμπληρωματική ενίσχυση των εργαζομένων"