Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020

Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων: Διαβλητές οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στους εμπορικούς Συλλόγους Αθήνας, Πειραιά, και Ναυπλίου

Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων: Διαβλητές οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στους εμπορικούς Συλλόγους Αθήνας, Πειραιά, και Ναυπλίου
Την πρακτική των «ηλεκτρονικών ψηφοφοριών» στα Σωματεία καταδικάζει η Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων (ΑΣΕ) και καλεί το ΔΣ της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου (ΕΣΕΕ) να πάρει ξεκάθαρη θέση απέναντι σε αυτές τις πρακτικές.