Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Μετακλητός Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ναυπλιέων διορίζεται ο Παναγιώτης Μπούκουρης

Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ναυπλιέων διορίζεται ο Παναγιώτης Μπούκουρης
 Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος με απόφασή του που δημοσιευθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ διορίζει το πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, δικηγόρο στο επάγγελμα Παναγιώτη Μπούκουρη στη θέση του (μετακλητού) Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ναυπλιέων.