Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021

Στα όριά τους οι Ιδιοκτήτες Τουριστικών Λεωφορείων και στην Αργολίδα - Συμμετέχουν σε πανελλαδική κινητοποίηση

Στα όριά τους οι Ιδιοκτήτες Τουριστικών Λεωφορείων και στην Αργολίδα - Συμμετέχουν σε πανελλαδική κινητοποίηση
Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τους όπως αναφέρουν οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ.  προς το υπουργείο Οικονομικών, για το μείζον θέμα της απαλλαγής πληρωμής των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ., έφτασαν στα μέσα Φεβρουαρίου και ακόμη δεν έχουν λάβει καμία απάντηση σχετικά με το θέμα.