Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021

Διαβούλευση ξεκινά η Περιφέρεια για την στρατηγική Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της “Πολιτιστικής Διαδρομής Πελοποννήσου”

Διαβούλευση ξεκινά η Περιφέρεια για την στρατηγική Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της “Πολιτιστικής Διαδρομής Πελοποννήσου”
Σε διαβούλευση για την στρατηγική ΟΧΕ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση) “Πολιτιστική Διαδρομή Πελοποννήσου” καλούνται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου οι 12 δήμοι της, οι οποίοι προτείνεται να αποτελέσουν τους πόλους της εν λόγω Διαδρομής.