Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020

Ένταξη του Δήμου Ερμιονίδας στο σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:01:00 μ.μ. | |
Ένταξη του Δήμου Ερμιονίδας στο σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα : Ένταξη προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) του χρηματοδοτικού προγράμματος – Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020», με την υπ’ αριθ. 201.6/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) Απόφαση έγινε ο καθορισμός των επιλέξιμων Δήμων, και ο Δήμος Ερμιονίδας επιλέχθηκε ως προσωρινός δικαιούχος και έως του ποσού των 39.680,00 €.