Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Προσομοιωτικό διαγώνισμα Αρχαίων ελληνικών Γ Λυκείου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:20:00 π.μ. |
Προσομοιωτικό διαγώνισμα Αρχαίων ελληνικών Γ Λυκείου
Ταύτας δήπου φαμὲν ἡμεῖς νῦν οὔτ ̓ εἶναι πολιτείας, οὔτ ̓ ὀρθοὺς νόμους ὅσοι μὴ συμπάσης τῆς πόλεως ἕνεκα τοῦ κοινοῦ ἐτέθησαν· οἳ δ ̓ ἕνεκά τινων, στασιώτας ἀλλ ̓ οὐ πολίτας τούτους φαμέν, καὶ τὰ τούτων δίκαια ἅ φασιν εἶναι, μάτην εἰρῆσθαι. 

Λέγεται δὲ τοῦδ ̓ ἕνεκα ταῦθ ̓ ἡμῖν, ὡς ἡμεῖς τῇ σῇ πόλει ἀρχὰς οὔθ ̓ ὅτι πλούσιός ἐστίν τις, δώσομεν, οὔθ ̓ ὅτι τῶν τοιούτων ἄλλο οὐδὲν κεκτημένος, ἰσχὺν ἢ μέγεθος ἤ τι γένος· ὃς δ ̓ ἂν τοῖς τεθεῖσι νόμοις εὐπειθέστατός τε ᾖ καὶ νικᾷ ταύτην τὴν νίκην ἐν τῇ πόλει, τούτῳ φαμὲν καὶ τὴν τῶν τιθέντων ὑπηρεσίαν δοτέον εἶναι τὴν μεγίστην τῷ πρώτῳ, καὶ δευτέραν τῷ τὰ δεύτερα κρατοῦντι, καὶ κατὰ λόγον οὕτω τοῖς ἐφεξῆς τὰ μετὰ ταῦθ ̓ ἕκαστα ἀποδοτέον εἶναι

ΠΛΑΤΩΝ Νόμοι
Παρατηρήσεις
Να μεταφράσετε το κειμενο
Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους
φαμέν Γ πληθ παρατατικού
ετέθησαν Β πληθ προστακτικής αορ Β ίδιας φωνής
ειρησθαι τον ίδιο τύπο στον παθητικό αόριστο
δωσομεν Γ πληθ υποτακτικής αορ Β ΕΦ
ίσχύν δοτική ενικού
γένος αιτιατική πληθυντικού
ευπειθέστατος γενική ενικού θετικός βαθμός
νικά Γ πληθ ευκτικης ενεστώτα ΕΦ
Κρατούντι Γ ενικό προστακτικής ενεστώτα ΕΦ
Πρώτω τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθμό
Να αναγνωρίστε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις που έχουν ως ρήματα τα έστιν και δωσομεν
Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις στασιώτας , των τοιούτων , γένος , νόμοις , δοτέον ειναι .


Επιμέλεια Μαρινάκος Στέλιος , Φιλόλογος
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ
τηλ 27510 21224
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ