ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

Παρέμβαση Ανδριανού στη Βουλή για την απομάκρυνση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από το 3ο Δημοτικό Άργους

Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός κατέθεσε στη Βουλή Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλή και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κ. Πιερρακάκη με θέμα την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας από κτίριο που γειτνιάζει με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους.

Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Έντονες αντιδράσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους έχει προκαλέσει η υπάρξη κεραιών κινητής τηλεφωνίας επί σκεπής κτιρίου που γειτνιάζει άμεσα με το σχολείο. Οι εν λόγω κεραίες απέχουν λιγότερα από 10 μέτρα από το σχολείο και είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μη γίνονται εύκολα αντιληπτές.

Όπως μου επισήμαναν δάσκαλοι και γονείς έχουν εντοπιστεί πολλές και σημαντικές παρατυπίες στην τοποθέτηση των κεραιών, όπως η απουσία αίτησης άδειας από τη διεύθυνση του σχολείου για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων επιτόπιων μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που καθιστούν έντονα αμφισβητήσιμα τα αναφερόμενα από την υπεύθυνη εταιρία τηλεπικοινωνιών στην Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών αποτελέσματα μετρήσεων εντός του σχολικού χώρου, η λανθασμένη καταγραφή των χωρικών συνταγμένων των κεραιών γεγονός που τις παρουσιάζει μακρύτερα από το σχολείο απ’ ό,τι πραγματικά είναι, και η απουσία της απαιτούμενης σήμανσης. 

Υπογραμμίζεται δε ότι βάσει του σχετικού ισχύοντος νόμου 4635/2019 (άρθρο 35 παράγραφος 3): «Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι τριακοσίων (300) μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 4 της ως άνω υπ’ αριθμ. 53571/3839/1.9.2000 απόφασης ή στην αντίστοιχη απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών που εκδίδεται κατά την παράγραφο 2 παρόντος άρθρου». 

Δεδομένου του ότι το ζήτημα έχει ευλόγως προκαλέσει σημαντική ανησυχία μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών του Σχολείου, με τα παιδιά να απέχουν από τα μαθήματα μέχρι την απομάκρυνση της κεραίας και τους γονείς να ζητούν την παρέμβαση εισαγγελέα, καθίσταται επιτακτική η άμεση επίλυση του προβλήματος.
Κατόπιν αυτών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

Με ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνει η άμεση απομάκρυνση των κεραιών από το κτίριο που γειτνιάζει άμεσα με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους.

Με ποιες κινήσεις θα διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή του νόμου σε ό,τι αφορά τις χωρικές και άλλες προϋποθέσεις και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του γενικού πληθυσμού και ιδιαίτερα βρεφών, μαθητών, και άλλων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Αν έχουν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες βάσει της σχετικής νομοθεσίας διαδικασίες και προϋποθέσεις για την τοποθέτηση των κεραιών.»
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ