Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020

Την συμπαράσταση του προς της Σχολικές Καθαρίστριες δηλώνει με απόφαση του ο Δήμος Ερμιονίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:39:00 μ.μ. | |
Την συμπαράσταση του προς της Σχολικές Καθαρίστριες δηλώνει με απόφαση του ο Δήμος Ερμιονίδας
Την συμπαράσταση του προς της Σχολικές Καθαρίστριες δηλώνει με απόφαση του ο Δήμος Ερμιονίδας. 

Ο Δήμαρχος, Ιωάννης Γεωργόπουλος, ανέφερε τα εξής: «Έπειτα από συνάντηση – συζήτηση με τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, καταθέτουμε σήμερα στο Δ.Σ. του Δήμου Ερμιονίδας την παρακάτω πρόταση προς ψήφιση.

Η σχέση εργασίας που διέπει το δημόσιο με τους καθαριστές – καθαρίστριες  των σχολείων μας δεν είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι  και ιδίως το Ελληνικό Κράτος που ίσως δεν έχει δώσει την προσοχή που απαιτείται.
Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή η κοινωνική ομάδα δεν έχει πλήρη και μόνιμη εργασία,  ενώ τους χρειαζόμαστε σε μόνιμη και πλήρη βάση για τουλάχιστον 10 μήνες το χρόνο,  δεν έχει τα βασικά δικαιώματα άλλων εργαζομένων, όπως άδειες,  δεν πληρώνονται κάθε μήνα αλλά σε τρίμηνη βάση και δεν ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. 

Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων από τους γονείς, τους μαθητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό που πιέζουν και ανησυχούν.
Το συνδικαλιστικό όργανο των καθαριστών – καθαριστριών έχει από την πρώτη στιγμή ίδρυσής του κάνει γνωστή τη δυσαρέσκειά του γι’ αυτή την άδικη αντιμετώπιση της εργασίας τους.
Η βελτίωση του εργασιακού καθεστώτος των ανθρώπων αυτών που παλεύουν
για να απολαμβάνουν τα παιδιά μας ένα φροντισμένο σχολικό περιβάλλον είναι απαραίτητη.
Επίσης, αποτελεί αναγκαιότητα η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης του εν λόγω
προσωπικού και ειδικότερα όσον αφορά τη θέσπιση καθεστώτος μόνιμης και σταθερής εργασίας,
με πλήρη εργασιακά (μισθολογικά και ασφαλιστικά) δικαιώματα και ένταξη αυτών στα βαρέα
και ανθυγιεινά επαγγέλματα. 

Τονίζουμε ότι οι σχολικές καθαρίστριες πρέπει να εργάζονται σε συνθήκες μόνιμης και σταθερής εργασίας δεδομένου ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  στα σχολεία μας, σε έναν τομέα πρωτεύοντα και σημαντικό, τον τομέα της παιδείας που σήμερα απαξιώνεται όλο και περισσότερο» 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη: 

▪ Την εισήγηση – πρόταση προς ψήφιση του Δημάρχου, Ιωάννη Γεωργόπουλου 
▪ Την υπ’ αρ. πρωτ. 57/07.02.2020 (αρ. πρωτ. Δήμου Ερμιονίδας: 1043/07.02.2020)
επιστολή του Συλλόγου Καθαριστών Σχολείων Αργολίδας και Ερμιονίδας προς το Δήμαρχο Ερμιονίδας με τη συνημμένη σ’ αυτήν απόφαση του ως άνω Συλλόγου
περί προκήρυξης 48ωρης απεργίας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Εγκρίνει το εκτός ημερήσιας διάταξης ανωτέρω θέμα προς συζήτηση στην παρούσα συνεδρίαση. β. Λαμβάνοντας υπόψη ό,τι αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης, εγκρίνει την έκδοση του κατωτέρω ψηφίσματος για την στήριξη των καθαριστριών των σχολικών μονάδων του Δήμου Ερμιονίδας:
Η σχέση εργασίας που διέπει το δημόσιο με τους καθαριστές – καθαρίστριες των σχολείων μας δεν είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι και ιδίως το Ελληνικό Κράτος που ίσως δεν έχει δώσει την προσοχή που απαιτείται.
Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή η κοινωνική ομάδα δεν έχει πλήρη και μόνιμη εργασία, ενώ τους χρειαζόμαστε σε μόνιμη και πλήρη βάση για τουλάχιστον 10 μήνες το χρόνο, δεν έχει τα βασικά 3 δικαιώματα άλλων εργαζομένων, όπως άδειες, δεν πληρώνονται κάθε μήνα αλλά σε τρίμηνη βάση και δεν ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων από τους γονείς, τους μαθητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό που πιέζουν και ανησυχούν. Το συνδικαλιστικό όργανο των καθαριστών – καθαριστριών έχει από την πρώτη στιγμή ίδρυσής του κάνει γνωστή τη δυσαρέσκειά του γι’ αυτή την άδικη αντιμετώπιση της εργασίας τους.
Η βελτίωση του εργασιακού καθεστώτος των ανθρώπων αυτών που παλεύουν για να απολαμβάνουν τα παιδιά μας ένα φροντισμένο σχολικό περιβάλλον είναι απαραίτητη. Επίσης, αποτελεί αναγκαιότητα η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού και ειδικότερα όσον αφορά τη θέσπιση καθεστώτος μόνιμης και σταθερής εργασίας, με πλήρη εργασιακά (μισθολογικά και ασφαλιστικά) δικαιώματα και ένταξη αυτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Τονίζουμε ότι οι σχολικές καθαρίστριες πρέπει να εργάζονται σε συνθήκες μόνιμης και σταθερής εργασίας δεδομένου ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα σχολεία μας, σε έναν τομέα πρωτεύοντα και σημαντικό, τον τομέα της παιδείας που σήμερα απαξιώνεται όλο και περισσότερο»
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2020
Η Πρόεδρος: Αντωνοπούλου Αντωνία
Ο Αντιπρόεδρος: Δημαράκης Αριστείδης
Ο Γραμματέας: Δαγρές Ιωάννης
Τα μέλη: Μερτύρης Ιωσήφ, Μαχαίρας Εμμανουήλ, Φασιλής Γεώργιος, Κουτούβαλης Δαμιανός, Μπίμπας Αριστείδης, Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Πιτσάς Γεώργιος, Τσαμαδός Ιωάννης, Σφυρής Δημήτριος, Δρούζας Χρήστος, Μαυραγάνης Γεώργιος, Λάμπρου Αναστάσιος, Γούτος Λάζαρος, Λούμη – Γιαννικοπούλου Αγγελική, Φλωρής Εμμανουήλ και Μίζης Δημήτριος.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ