SUPER MARKET ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

Big brother στο Λιμεναρχείο και το λιμάνι Ναυπλίου - Εγκαταστάθηκαν κάμερες για την επιτήρηση των χώρων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:09:00 π.μ. | | | |
Big brother στο Λιμεναρχείου και το λιμάνι Ναυπλίου - Εγκαταστάθηκαν κάμερες για την επιτήρηση των χώρων
Με απόφαση του Λιμενάρχη Ναυπλίου, Πλωτάρχη Λ.Σ ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτη μπαίνει σε λειτουργία σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε χώρους αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ναυπλίου για τους κάτωθι λόγους: 

α) Την αποτροπή και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στις περ. β' έως δ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3917/2011 στην χερσαία ζώνη λιμένα Ναυπλίου, καθόσον στο παρελθόν έχουν σημειωθεί διάφορα περιστατικά κλοπών και πρόκλησης υλικών ζημιών. 

β) Τη διαχείριση - ρύθμιση της κυκλοφορίας στην χερσαία ζώνη λιμένα Ναυπλίου, η οποία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών του οδικού δικτύου καθώς και την πρόληψη και διαχείριση τροχαίων ατυχημάτων (περ. β του άρθρου 3 του Π.Δ.75/2020). 

γ) Τη διαχείριση - ρύθμιση της Θαλάσσιας κυκλοφορίας εντός του λιμένα Ναυπλίου με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του (παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 της Υ.Α. 472/1978 (ΦΕΚ Β' 331/12-04-1978) «Γενικός Κανονισμός Λιμένα Ναυπλίου»), καθόσον το κτήριο που στεγάζεται η Υπηρεσία δεν έχει άμεση οπτική επαφή με το λιμένα. 

δ) Την εξωτερική επιτήρηση του κτηρίου που στεγάζεται το Λιμενικό κατάστημα Ναυπλίου επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 14, με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών, καθόσον στον ισόγειο χώρο σταθμεύουν Υπηρεσιακά οχήματα και φυλάσσονται κατασχεμένα υλικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/1997. 

ε) Τον έλεγχο των εισερχομένων - εξερχομένων ατόμων καθ' όλη την διάρκεια του 24ώρου, στο κτήριο όπου στεγάζεται το Λιμενικό κατάστημα Ναυπλίου επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 14, με σκοπό την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών (παρ. 3 του άρθρου 34 της αριθ. φακ. 040/2014 Απόφασης (ΦΕΚ Β' 3212/28-11-2014)).

-Ο εξοπλισμός συστήματος βιντεοεπιτήρησης περιγράφεται ως κάτωθι : 

α) Δύο (02) κάμερες δικτυακού τύπου με σταθερό φακό 2.8mm, οι οποίες είναι εστιασμένες στην εξωτερική είσοδο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Λιμεναρχείο Ναυπλίου επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 14. Παρέχουν την δυνατότητα επιτήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων και των ατόμων που πρόκειται να εισέλθουν στο κτήριο με ενεργοποιημένη την λειτουργία καταγραφής όλο το 24ωρο. 

β) Δύο (02) κάμερες δικτυακού τύπου με σταθερό φακό 2.8mm, οι οποίες είναι εστιασμένες στο χώρο στάθμευσης οχημάτων, νότια του κτιρίου όπου στεγάζεται το Λιμεναρχείο Ναυπλίου. Παρέχουν την δυνατότητα επιτήρησης Υπηρεσιακών οχημάτων ή κατασχεμένων υλικών με ενεργοποιημένη την λειτουργία καταγραφής όλο το 24ωρο. 

γ) Τρείς (03) κάμερες δικτυακού τύπου με σταθερό φακό 2.8mm, οι οποίες επιτηρούν και καταγράφουν όλο το 24ωρο τις εσωτερικές εισόδους - εξόδους της Υπηρεσίας (ανελκυστήρας - κλιμακοστάσιο) καθώς και τους κρίσιμους χώρων εργασίας ( χώρος αναμονής Γραμματείας - Βάρδιας Α/Φ-Υ/Φ).

δ) Μία (01) κάμερα δικτυακού τύπου με τηλεφακό 4.8-153mm (32χ οπτικό ζουμ) με δυνατότητα στρέψης και εστίασης στην οροφή του γραφείου Εξωτερικής Υπηρεσίας στο Λιμένα Ναυπλίου. Επιτηρεί και καταγράφει όλο το 24ωρο την ανατολική προβλήτα Λιμένα Ναυπλίου, την θαλάσσια κυκλοφορία στον λιμένα, τον χώρο στάθμευσης οχημάτων (ιδιωτικών & υπηρεσιακών) και τον χώρο αποθήκευσης υλικών απορρύπανσης. 

ε) Μία (01) κάμερα δικτυακού τύπου με τηλεφακό 4.8-153mm (32χ οπτικό ζουν) με δυνατότητα στρέψης και εστίασης, έναντι του σημείου πρόσδεσης των υπηρεσιακών σκαφών στο Λιμένα Ναυπλίου. Επιτηρεί και καταγράφει όλο το 24ωρο την Θέση "Π" και τη νότια προβλήτα της χερσαίας ζώνης λιμένα Ναυπλίου, την Θαλάσσια κυκλοφορία στον λιμένα, τον χώρο στάθμευσης οχημάτων καθώς και των υπηρεσιακών περιπολικών σκαφών. 

στ) Τρία (03) καταγραφικά μηχανήματα δικτυακού τύπου στα οποία είναι συνδεδεμένες οι ανωτέρω περιγραφόμενες κάμερες, τα οποία είναι τοποθετημένα σε φυλασσόμενο χώρο εντός του Λιμενικού καταστήματος. 

- Στις κάμερες με δυνατότητα στρέψης και εστίασης έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα για τον περιορισμό της περιοχής λήψης στην απολύτως απαραίτητη με χρήση λειτουργίας απόκρυψης περιοχών (λειτουργία "μάσκας"). 

-Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων είναι για το μέγιστο χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών από τη συλλογή τους. Σε περίπτωση που απαιτηθεί και με σκοπό την διερεύνηση αξιόποινων πράξεων δύναται να αυξηθεί το χρονικό διάστημα διατήρησης της καταγραφής. 

-Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό Υπηρεσίας μας μετά από την έκδοση σχετικής Ημερήσιας Διαταγής ανάθεσης καθηκόντων. 

- Η παρούσα απόφαση, σε περίπτωση που δεν θα χρειαστεί τροποποίηση, ισχύει για το μέγιστο των τριών (03) ετών, ήτοι από σήμερα 29-09-2020 έως και την 28-09-2023. 

- Να καταχωρηθεί στο βιβλίο Αποφάσεων Λιμενάρχη, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.


ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
Ο Λιμενάρχης 
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτης 

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ