Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

Δέκα θέματα που αφορούν την Αργολίδα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δέκα θέματα που αφορούν την Αργολίδα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 27/11/2020, ημέρα Π αρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

Θέματα ΠΕ Αργολίδας

 Έγκριση των υπ΄ αριθ. 272653/43404/10- 11-2020 και 272492/43354/10-11-2020 αποφάσεων του κ. Περιφερειάρχη. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

2.  Έγκριση διακήρυξης Ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας σύμβασης του έργου «Συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου ΠΕ Αργολίδας» για το υποέργο «Συντήρηση ΕΟ7 τμήμα ΑΡΓΟΣ – ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ», π/ύ 800.000 ευρώ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

3.  Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης «Προσωρινού αναδόχου» του έργου «Βελτίωση χάραξης δρόμου ΣΤΕΡΝΑΣ – ΓΥΜΝΟΥ», π/ύ 450.000 ευρώ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

4. Έγκριση 2ης τροποποίησης (1η για το σχολικό έτος), του πίνακα δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της με αριθ. 2/1210/2020 σύμβασης του αναδόχου ΣΥΝΠΕ ΑΡΓΟΥΣ, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, στο πλαίσιο της προαίρεσης όπως αυτή προβλέπεται. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

5.  Έγκριση 4ης τροποποίησης (1η για το σχολικό έτος), του πίνακα δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της με αριθ. 5/791/2020 σύμβασης του αναδόχου ΣΠ. & ΑΓ. ΖΑΦΕΙΡΗ ΟΕ , για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, στο πλαίσιο της προαίρεσης όπως αυτή προβλέπεται. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

6.  Έγκριση 4ης τροποποίησης (1η για το σχολικό έτος), του πίνακα δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της με αριθ. 4/791/2020 σύμβασης του αναδόχου ΣΑΛΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, στο πλαίσιο της προαίρεσης όπως αυτή προβλέπεται. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

7.  Έγκριση 6ης τροποποίησης (1η για το σχολικό έτος), του πίνακα δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της με αριθ. 2/791/2020 σύμβασης του αναδόχου ΣΥΝΠΕ ΑΡΓΟΥΣ, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, στο πλαίσιο της προαίρεσης όπως αυτή προβλέπεται. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

8.  Έγκριση 6ης τροποποίησης (1η για το σχολικό έτος), του πίνακα δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της με αριθ. 3/791/2020 σύμβασης του αναδόχου ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, στο πλαίσιο της προαίρεσης όπως αυτή προβλέπεται. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

9. Έγκριση 5ης τροποποίησης (1η για το σχολικό έτος), του πίνακα δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της με αριθ. 1/791/2020 σύμβασης του αναδόχου ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΕ, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, στο πλαίσιο της προαίρεσης όπως αυτή προβλέπεται. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

10.  Έγκριση 4ης τροποποίησης (1η για το σχολικό έτος), του πίνακα δρομολογίων (τμήματα 1 και 2 και μεμονωμένα τμήματα 3 και 4) μεταφοράς μαθητών της με αριθ. 1/1210/2020 σύμβασης του αναδόχου ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΕ, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, στο πλαίσιο της προαίρεσης όπως αυτή προβλέπεται. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ