ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου 6 θέματα που αφορούν την Αργολίδα

Συνεδρίαση
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου  θα πραγματοποιηθεί στις 24/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. α) δια ζώσης στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β) με τηλεδιάσκεψη για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020