ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Επικαιροποίηση αρμοδιοτήτων σε θεματικούς αντιπεριφερειάρχες και εντεταλμένους συμβούλους

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Επικαιροποίηση αρμοδιοτήτων σε θεματικούς αντιπεριφερειάρχες και εντεταλμένους συμβούλους
Στην επικαιροποίηση των αρμοδιοτήτων των θεματικών αντιπεριφερειαρχών και των καθηκόντων των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων προέβη με σχετική απόφασή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.


Υπενθυμίζεται, εξ άλλου ότι με προηγούμενη απόφασή του -πέρυσι τον Σεπτέμβριο- ο περιφερειάρχης παρέτεινε μέχρι και την 31η του φετινού Αυγούστου την θητεία των εν λόγω αντιπεριφερειαρχών.

Οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες είναι οι:

1) Χάρης Βυτινιώτης (περιφερειακός σύμβουλος Κορινθίας) με τομέα αρμοδιότητας θέματα Υποδομών στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας – Κορινθίας.

2) Αννα Καλογεροπούλου με τομέα αρμοδιότητας θέματα Τουρισμού, υπεύθυνη επίσης της οργάνωσης των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από το 1821

3) Βασίλης Καπέλιος (περιφερειακός σύμβουλος Μεσσηνίας) με τομέα αρμοδιότητας θέματα Δημόσιας Περιουσίας, υπεύθυνος επίσης για θέματα Πολιτικής Προστασίας

4) Αθηνά Κόρκα (περιφερειακή σύμβουλος Κορινθίας) με τομέα αρμοδιότητας θέματα Πολιτισμού, υπεύθυνη επίσης για θέματα Εκπαίδευσης

5) Δημήτρης Σχοινοχωρίτης (περιφερειακός σύμβουλος Αργολίδας) με τομέα αρμοδιότητας θέματα Πρόνοιας.

6) Νίκωνας Τζινιέρης (περιφερειακός σύμβουλος Λακωνίας) με τομέα αρμοδιότητας θέματα Εγγειοβελτιωτικά και του πρωτογενή τομέα εν γένει.

7) Ανδρέας Τσουκαλάς (περιφερειακός σύμβουλος Μεσσηνίας) με τομέα αρμοδιότητας θέματα Περιβάλλοντος.

8) Μαντζούνης Ιωάννης (περιφερειακός σύμβουλος Αργολίδας) με τομέα αρμοδιότητας θέματα Αθλητισμού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
- Συνεργάζονται αρμονικά με τους οικείους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες και υπηρεσιακά 
στελέχη των οργανικών μονάδων έδρας και περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας 
- Τηρούν την νομοθεσία και προωθούν την Περιφερειακή Πολιτική με γνώμονα την 
προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας 
- Εκπροσωπούν την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη στην περιφερειακή ενότητα που 
έχουν εκλεγεί και σε κάθε Π.Ε για θέματα του τομέα αρμοδιότητας τους 
- Επισκέπτονται Υπουργεία, κρατικές αρχές, φορείς κατά την κρίση τους και ύστερα από 
συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη για την προώθηση του έργου τους 
Έδρα των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών είναι η Περιφερειακή Ενότητα που έχουν εκλεγεί 
πλην του Αντιπεριφερειάρχη Τσουκαλά Ανδρέα η έδρα του οποίου είναι στην Τρίπολη. Οι 
ανωτέρω έχουν τρίωρη τουλάχιστον καθημερινή παρουσία στην έδρα τους όπου τους 
παραχωρείται γραφείο, η οποία κοινοποιείται στον πίνακα ανακοινώσεων και Διαδίκτυο, 
(ιστοσελίδα περιφέρειας). Οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες αιτούνται και τους παρέχεται 
όχημα για μετακίνηση ύστερα από έγκριση του Περιφερειάρχη, που δίδεται αυθημερόν 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

1. ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ Χαρίλαος 
Τομέας ευθύνης: Θέματα υποδομών στις ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ & ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ με αρμοδιότητες που 
αφορούν: 
- σε εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα Υποδομών σε αυτές τις Π.Ε. 
- στην ιδιαίτερη φροντίδα, εποπτεία και ενέργειες για τα έργα αναδασμού, τη συντήρηση 
της διώρυγας, τα έργα στον Ισθμό, την προστασία των ακτών από τη διάβρωση ( 
Κορινθιακός – Αργολικός ) , τη σύνδεση της Αργολίδας με τον αυτοκινητόδρομο Α7, την 
κατασκευή του Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού πάρκου στην καταργημένη σιδηροδρομική 
γραμμή της Κορινθίας 
Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας - 
Διοικητήριο Κόρινθος 

2. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Άννα
Τομέας ευθύνης: Θέματα Τουρισμού και Εορτασμού 200 Χρόνων από την Επανάσταση του 
1821, με αρμοδιότητες που αφορούν: 
- Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα Τουρισμού και Τουριστικής Πολιτικής 
- στην άσκηση Εποπτείας στα γραφεία πληροφόρησης ( info ) και στις Υπηρεσίες Τουρισμού 
- στην προώθηση της συνεργασίας με τους φορείς του Τουρισμού - στην εκπροσώπηση Περιφέρειας και Περιφερειάρχη σε συσκέψεις, συνέδρια, δράσεις στην 
Περιφέρεια , την Ελλάδα και το Εξωτερικό για Τουριστικά Θέματα 
- στην παρακολούθηση και αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με θέμα τον Τουρισμό ( 
D.M.S / DMO κλπ ) 
- στην προώθηση της συνεργασίας με Δήμους και φορείς του Τουρισμού για την προώθηση 
του Τουρισμού στην Π.Π. 
- σε εισηγήσεις για διοργάνωση εκδηλώσεων για τα 200 Χρόνια Διοργάνωση Εκδηλώσεων 
για τα 200 χρόνια από την έναρξη του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα 
Έδρα της ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, 
στο Διοικητήριο, στην Καλαμάτα 

3. ΚΑΠΕΛΙΟΣ Βασίλειος
Τομέας ευθύνης: Θέματα Δημοσίας Περιουσίας με αρμοδιότητες που αφορούν: 
- σε εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα της αρμοδιότητας του
- στην καταγραφή , προστασία και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας , κατά Π.Ε. της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου
- στη φροντίδα για την εγγραφή στο Κτηματολόγιο
- στη φροντίδα για την καταγραφή, ανανέωση, απόσυρση , εκποίηση κινητών περιουσιακών 
στοιχείων Ιδιαίτερης αξίας ( Επιβατηγά, Βαριά οχήματα κλπ )
- στην εποπτεία και συντονισμό της αρμόδιας Υπηρεσίας για τήρηση και συνεχή ενημέρωση 
αρχείου κατά ΠΕ με τα περιουσιακά στοιχεία ( συμβόλαια, προγραμματικές, εγγραφές , 
χρησιδάνεια κτλπ ) 
- στην ανακατασκευή , τις τεχνικές παρεμβάσεις , την αξιοποίηση κτηρίων , ενοικίαση 
κτηρίων για στέγαση υπηρεσιών και δραστηριοτήτων 
- στην επικουρία του Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας και γενικότερα, τη φροντίδα για 
θέματα πολιτικής προστασίας
- τις εισηγήσεις για την υποστήριξη σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό κρατικών υπηρεσιών άμεσης 
παρέμβασης πολιτικής προστασίας (πυροσβεστικής, αστυνομίας, δασαρχείων κλπ) 
Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, 
στο Διοικητήριο, στην Καλαμάτα 

4. ΚΟΡΚΑ Αθηνά 
Τομέας ευθύνης: Θέματα Πολιτισμού με αρμοδιότητες που αφορούν: 
- σε εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα πολιτισμού 
- στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε εκδηλώσεις Πολιτιστικού 
Χαρακτήρα 
- στην παρακολούθηση Προγραμματικών Συμβάσεων και έργων με αντικείμενο τις 
αρχαιολογικές ανασκαφές , την αναστήλωση μνημείων κ.λ.π. 
- στην υποβολή εισηγήσεων για ένταξη έργων που αφορούν μνημεία σε πρόγραμμα 
αναστήλωσης ή αρχαιολογικών χώρων σε προγράμματα ανασκαφών 
- στην καταγραφή, επικοινωνία και συνεργασία με φορείς που υπηρετούν την Τέχνη και τον 
Πολιτισμό 
- την φροντίδα για την αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής στην Π.Π 
- τη συμμετοχή και υποστήριξη των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 
1821 σε συνεργασία με την αρμόδια θεματική Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού 

- σε εισηγήσεις για θέματα Εκπαίδευσης, που αφορούν υποδομές σχολικών κτιρίων και 
γενικότερα υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Έδρα της ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας - Διοικητήριο Κόρινθος.

5. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Ιωάννης 
Τομέας ευθύνης: Θέματα Αθλητισμού με αρμοδιότητες που αφορούν: 
- στη σύνταξη Χάρτη Αθλητικών Εγκαταστάσεων 
- σε εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα Αθλητισμού 
- στην υποβολή εισηγήσεων για κατασκευή, ανακατασκευή και συντήρηση αθλητικών 
χώρων 
- στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ αθλητικών φορέων, ομάδων, οργανώσεων, 
φιλάθλων, όπως ορίζει το αθλητικό πνεύμα και ιδεώδες 
- στην εκπροσώπηση του Περιφερειάρχη και της Περιφέρειας σε συνέδρια και εκδηλώσεις 
αθλητικού χαρακτήρα 
Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, 
στο Διοικητήριο, στο Ναύπλιο.

6. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ Δημήτριος
Τομέας ευθύνης : Θέματα Πρόνοιας με αρμοδιότητες που αφορούν: 
- σε εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα της αρμοδιότητας του 
- στην εποπτεία , συνεργασία και στήριξη των Προνοιακών Φορέων και Δομών , σύνταξη του 
«Χάρτη Φορέων και Δομών Πρόνοιας» 
- στην προώθηση προγραμμάτων κατά των εξαρτήσεων 
- στην προώθηση της συνεργασίας με Προνοιακές Δομές Δήμων και ΝΠΔΔ, Προνοιακές 
δομές ΝΠΙΔ και Κοινωφελή Ιδρύματα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους 
- σε εισηγήσεις ιδιαίτερα για την υποστήριξη των ΑΜΕΑ και αδύναμων κοινωνικοοικονομικά 
ομάδων του πληθυσμού. 
- στην αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Προνοιακού Χαρακτήρα ( ΤΕΒΑ κλπ ) 
- στην εκπροσώπηση Περιφέρειας σε Εκδηλώσεις που συνδέονται με τον τομέα ευθύνης 
Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, 
στο Διοικητήριο, στο Ναύπλιο.

7. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ Νίκωνας
Τομέας ευθύνης: Θέματα εγγείων βελτιώσεων και γενικά αγροτικά θέματα με 
αρμοδιότητες που αφορούν: 
- σε εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα αρμοδιότητας του 
- στην εποπτεία , συνεργασία, συντονισμό και επίλυση προβλημάτων στις οργανικές 
μονάδες Εγγείων Βελτιώσεων και στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΝΠΙΔ) 
- στην υποβολή εισηγήσεων για κατασκευή, ανακατασκευή, συντήρηση εγγειοβελτιωτικών 
έργων 
(κατασκευή φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών κλπ ) , για την πολιτική διαχείρισης υδάτων 
άρδευσης 
- στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας και Περιφερειάρχη σε δράσεις και εκδηλώσεις 
θεμάτων του τομέα ευθύνης του
- στη συνεχή ενημέρωση για την πορεία Εκτέλεσης και την εξέλιξη στις μελέτες Έργων 
άρδευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
- στην υποβολή εισηγήσεων σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, προώθησης νέων 
καλλιεργειών, αντιμετώπισης ασθενειών και καταστροφών, 
- στην υποβολή εισηγήσεων για θέματα ενημέρωσης αγροτών κτηνοτρόφων, αλιέων 
Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, 
στο Διοικητήριο, στη Σπάρτη. 

8. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Ανδρέας
Τομέας ευθύνης : Θέματα Περιβάλλοντος με αρμοδιότητες που αφορούν :
- σε εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα Περιβάλλοντος 
- στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη σε συσκέψεις και συνέδρια 
για το Περιβάλλον 
- στη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων ( Κεντρική Διαχείριση ενεργών 
απορριμμάτων , Βιολογικός Καθαρισμός κλπ ) 
- στη Διαχείριση θέματος των ενεργών και ανενεργών ΧΑΔΑ 
- στην προώθηση της Ανακύκλωσης 
- στη Διαχείριση θέματος των αποβλήτων των εργοστασίων 
- στην προώθηση της συνεργασίας με Δήμους και φορείς για τα θέματα διαχείρισης των 
απορριμμάτων 
- στην υποβολή εισηγήσεων για ενέργειες Προστασίας του Περιβάλλοντος και της 
Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης 
- στην υποβολή εισηγήσεων για ενεργειακά θέματα (ενεργειακές κοινότητες κλπ) 
Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην ΠΕ Αρκαδίας στο Διοικητήριο (πλ. 
Εθνάρχου Μακαρίου), στην Τρίπολη.

Ως εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι έχουν οριστεί οι εξής:

1) Γιάννης Μπουντρούκας (Αρκαδίας) θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

2) Γιώργος Οικονόμου (Κορινθίας) εξειδικευμένα θέματα Π.Ε. Κορινθίας (νέο Διοικητήριο Κορινθίας, Αστεροσκοπείο Κρυονερίου)

3) Αγγελος Χρονάς (Μεσσηνίας) θέματα Υγείας

Οπως δήλωσε ο περιφερειάρχης αναφορικά με την Π.Ε. Μεσσηνίας, μαζί με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Στ. Αναστασόπουλο επιπλέον εποπτεία για τα έργα θα ασκούν οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες Ανδρέας Τσουκαλάς για την περιοχή του Δήμου Οιχαλίας και Βασίλης Καπέλιος για την περιοχή του Δήμου Τριφυλίας, όπως και ο πρόεδρος της “Αναπτυξιακής Μεσσηνίας” Τάσος Σαρδέλης για την περιοχή του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Την απόφαση του περιφερειάρχη μπορείτε να δείτε εδώ.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ