ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

Ενημέρωση για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ναυπλιέων 2021

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:55:00 μ.μ. | | |
Ενημέρωση για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ναυπλιέων 2021
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων, κατόπιν των υπ’ αρ. 174/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΠ2ΩΚΦ-Φ6Φ) και 175/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΥΤΩΚΦ-ΥΙΛ) αποφάσεών της, αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των υπ’ αρ. 17/2021 και 18/2021 μελετών της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ναυπλιέων, οι οποίες αφορούν την ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών της ΔΕ Ναυπλίου και ΔΕ Ασίνης αντίστοιχα.

Εκκίνησαν, λοιπόν, οι σχετικές διαδικασίες διεξαγωγής του διαγωνισμού στις 18.06.2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να παρασχεθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2020, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του ν. 4804/2021 και ισχύει για το 2021.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων, με την υπ’ αρ. 189/2021 απόφασή της (ΑΔΑ: ΡΠ2ΣΩΚΦ-ΜΩΛ) απεφάνθη υπέρ της διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης (από την εκεί ορισθείσα τριμελή επιτροπή) για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών της ΔΕ Ναυπλίου για το έτος 2021.

Κατόπιν τούτων, τα αρμόδια όργανα του Δήμου προχώρησαν σε έρευνα αγοράς για την άμεση ναυαγοσωστική κάλυψη, πλην, όμως, διαπιστώθηκε απροθυμία από τις κλειστές ναυαγοσωστικές σχολές να καλύψουν τις παραλίες μας. Ο μοναδικός που επέδειξε κατ’ αρχάς προθυμία για την κάλυψη αυτή ήταν ο κ. Δημήτριος Καπράνος, ο οποίος είχε συνεργασθεί και κατά το παρελθόν με τον Δήμο Ναυπλιέων.

Άμεσα, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. πρωτ. 10499/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ναυπλιέων, εκλήθη ο κ. Καπράνος να καταθέσει την προσφορά του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την 09.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., ώστε να του ανατεθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη άμεσα για το χρονικό διάστημα των 47 ημερών περίπου από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία αυτή επιλέχθηκε, προκειμένου οι παραλίες μας από την επόμενη ημέρα (10.07.2021) να έχουν ναυαγοσωστική κάλυψη.

Δυστυχώς, όμως, και για άγνωστους λόγους ο κ. Καπράνος, μεταβάλλοντας προθέσεις και συμπεριφορά αρνήθηκε να υποβάλει κάποια προσφορά και κατ’ επέκταση να αναλάβει την κάλυψη των παραλιών με ναυαγοσώστες.

Ο Δήμος, όπως όλοι οι Δήμοι της Χώρας, που διαθέτουν παραλίες, κατά την παρούσα χρονιά έχει συναντήσει τεράστια προβλήματα οικονομικής φύσεως, αλλά και συνεργασίας από όσους δραστηριοποιούνται στην ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών .

Παρά ταύτα, Ο Δήμος κατόρθωσε να εξασφαλίσει τις πιστώσεις που απαιτούνται για τη ναυαγοσωστική κάλυψη και να προβεί στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης αυτής, τόσο με διαγωνισμό, όσο και με τη διαδικασία διαπραγματεύσεως για την άμεση κάλυψη των παραλιών.

Δυστυχώς, όμως, κάποιοι που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα αυτό, αδιαφορούν για την ευόδωση του σκοπού της ναυαγοσωστικές κάλυψης, που είναι η ασφάλεια και η ζωή των λουόμενων θεωρώντας την ως μια συνήθη οικονομική – κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Ως απόρροια όσων προελέχθησαν, ο Δήμος Ναυπλιέων θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς εύρεση άλλης επιχείρησης, με στόχο πάντοτε τη διασφάλιση και προστασία της ζωής των λουόμενων.Ναύπλιο, 15-07-2021

Ο Αντιδήμαρχος ΝαυπλίουΣταύρος Γαβρήλος

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ