SUPER MARKET ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021

4ος διεθνής μαθητικός διαγωνισμός: «Η Ιστορία σου είναι Ιστορία της πόλης σου»

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:17:00 π.μ. |
4ος διεθνής μαθητικός διαγωνισμός: «Η Ιστορία σου είναι Ιστορία της πόλης σου»
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του ΥΠΑΙΘ το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.) συν-διοργανώνουν Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας και της Ομογένειας.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται για τέταρτη σχολική χρονιά το σχολικό έτος 2021-22 και απευθύνεται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης έχοντας ως θεματική την ιστορία της πόλης τους από την ίδρυση του Νεότερου Ελληνικού Κράτους έως σήμερα.

Οι μαθητές και μαθήτριες καλούνται να αναζητήσουν μια ιστορία που αναφέρεται στη σύγχρονη ζωή ή στο παρελθόν της πόλης τους (ενδεικτικά, λαμβάνοντας αφορμή από γεγονότα, σημαντικά κτήρια, πλατείες, δρόμους, δημόσιες εκδηλώσεις, οικονομικές – κοινωνικές δραστηριότητες, την ενσωμάτωση της πόλης στο Νεότερο Ελληνικό Κράτος κλπ.) λειτουργώντας συνεργατικά σε επίπεδο σχολικού τμήματος ή ομάδας. Στην προσπάθεια αυτή, καλούνται να αναζητήσουν οικογενειακά αντικείμενα, παλιότερες φωτογραφίες, αφηγήσεις παππούδων, γειτόνων ή ανθρώπων που μπορούν να δώσουν μια μαρτυρία ή συνέντευξη ή άλλα τεκμήρια που οι ομάδες μπορεί να σκεφτούν να αξιοποιήσουν.

Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας και της σωστής ιστορικής τεκμηρίωσης αλλά και της αναζήτησης περαιτέρω ιστορικών πηγών, μαθητές και εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να στραφούν σε τοπικές ή κεντρικές δημόσιες βιβλιοθήκες σε συνεργασία με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του ΥΠΑΙΘ, να μεταβαίνουν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους των περιοχών των σχολείων, να επισκέπτονται φυσικά και διαδικτυακά αρχεία (συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών) και αποθετήρια για την αναζήτηση επιπλέον τεκμηρίων.

Στη συνέχεια, ζητείται να ψηφιοποιήσουν και να επεξεργαστούν τα τεκμήρια (φωτογραφίες, αντικείμενα, προφορικές συνεντεύξεις κλπ) και να καταγράψουν με τη συμβολή των εκπαιδευτικών τους την ιστορία τους με τη μορφή σύντομης ταινίας ή θα προχωρήσουν στη σύνθεση μιας ψηφιακής δημιουργίας (πχ. φωτογραφικού άλμπουμ, ψηφιακής αφήγησης, παρουσίασης, ψηφιακού παιχνιδιού κ.ά.) που θα αξιοποιεί τον παραπάνω πλούτο των τεκμηρίων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, καλούνται να δημιουργήσουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

-Ταινία μέγιστης διάρκειας 15 λεπτών
-Ψηφιακή δημιουργία (ψηφιακή αφήγηση, παρουσίαση, φωτογραφικό άλμπουμ, ψηφιακό παιχνίδι κλπ.)

Οι μαθητικές δημιουργίες καθώς και τα αδημοσίευτα και σπάνια τεκμήρια στα οποία στηρίζονται (φωτογραφίες, έγγραφα, ημερολόγια, αντικείμενα, ταινίες κ.α.) και προέκυψαν από την έρευνα στο πλαίσιο της δράσης «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου», θα αναρτηθούν από τους ίδιους τους μαθητές με δικά τους μεταδεδομένα και τεκμηρίωση στο κεντρικό αποθετήριο ψηφιακού υλικού της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, Φωτόδεντρο icreate που δημιουργείται με την συμβολή του ΙΤΥΕ – Διόφαντος σύμφωνα με σύγχρονες αρχές της επιστήμης της πληροφορίας. Το υλικό αυτό θα είναι διαθέσιμο στους εκπαιδευτικούς ως υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας, αλλά και γενικότερα σε όσους ερευνητές ασχολούνται με την ιστορία της περιόδου.

Επίσης αντίγραφο της μαθητικής οπτικοακουστικής ή ψηφιακής δημιουργίας θα κατατίθεται και στο Εθνικό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΑΟΑ) του ΕΚΟΜΕ. Κάθε σχολείο θα λάβει σχετικό αποδεικτικό.

Σκοπός του διαγωνισμού

Σκοπός του διαγωνισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες, με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί, να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και να πειραματιστούν με εκφραστικούς τρόπους που θα επιλέξουν, ώστε να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» της οπτικοακουστικής και της κινηματογραφικής αφήγησης, να γνωρίσουν τις τεχνικές απαιτήσεις ενός ψηφιακού έργου, να βιώσουν την εμπειρία της σύνθεσης μιας οπτικοακουστικής ή ψηφιακής δημιουργίας και να αποκτήσουν στην πράξη δεξιότητες οπτικοακουστικού και ψηφιακού γραμματισμού.

Επιπλέον η αναζήτηση και εξοικείωση των μαθητών/τριών με την έννοια του αρχείου και του τεκμηρίου, η συμμετοχή στην αναζήτηση, ανάσυρση και διάσωση ιστορικών τεκμηρίων όπως και στην επεξεργασία και τεκμηρίωση των πηγών αυτών, η ανάδειξή τους με τη ματιά των νεότερων γενεών, η αξιοποίησή τους σε μαθητικές δημιουργίες και η διάχυσή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα από σύγχρονες τεχνολογικές πλατφόρμες που θα τροφοδοτήσει η ίδια η εκπαιδευτική κοινότητα.

Ειδικότερα, επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι:
Η κατανόηση της έννοιας της ιστορικής πηγής και η αξιοποίησή της.
Η κατανόηση του τρόπου σύνδεσης του ειδικού με το γενικό, της ατομικής /προσωπικής /τοπικής ιστορίας.
Η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις μεθόδους καταγραφής της προφορικής ιστορίας και η σύνδεση των επιμέρους ιστοριών με το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο.
Η διαμόρφωση ερευνητικού πνεύματος.
Η καλλιέργεια της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας μέσα από την υλοποίηση μαθητικών ψηφιακών έργων.
Η ενίσχυση της φαντασίας, αυτενέργειας, πρωτοβουλίας για καλλιτεχνική έκφραση και της πηγαίας δημιουργικότητας.
Η ομαδική εργασία των μαθητών προκειμένου να καλλιεργηθεί το συνεργατικό και συλλογικό πνεύμα.
Η εξοικείωση με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης.
Η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, ο ψηφιακός γραμματισμός.
Η επαφή των μαθητών με τα μεταδεδομένα των τεκμηρίων και της διαχείρισης τους.
Η επαφή των μαθητών με έννοιες όπως πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης.

Εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες αναφορικά με τις προδιαγραφές για τη δημιουργία ταινίας ή άλλης ψηφιακής δημιουργίας θα βρείτε στον δικτυακό τόπο www.i-create.gr και στον δικτυακό τόπο του ΕΚΟΜΕ https://www.ekome.media/el/.

Οι μαθητικές δημιουργίες θα αξιολογηθούν από επιτροπή, η οποία θα επιλέγει με βάση τα κριτήρια της Σφραγίδας Ποιότητας «i-create»1. Οι διακριθείσες μαθητικές δημιουργίες θα πάρουν τη Σφραγίδα Ποιότητας «i-create» και επιπλέον οι διακριθείσες μαθητικές ταινίες θα προβληθούν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, σε ειδική σειρά εκπομπών της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠΑΙΘ στη Βουλή-Τηλεόραση.

Το ΕΚΟΜΕ θα προσφέρει έπαθλα σε διακριθείσες μαθητικές δημιουργίες
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ