ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση συνεργασίας του Νοσοκομείου Αργολίδας για ιδιώτη ιατρό Ειδικότητας Παθολογίας

Πρόσκληση συνεργασίας του Νοσοκομείου Αργολίδας για ιδιώτη ιατρό Ειδικότητας Παθολογίας
Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα Άργους, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) ιδιώτη ιατρό Ειδικότητας Παθολογίας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών, με πλήρη απασχόληση και συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και του μηνιαίου προγράμματος εφημεριών, όπως αυτό εγκρίνεται από τα θεσμικά όργανα της Ιατρικής Υπηρεσίας.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, από 11 Νοεμβρίου 2021 μέχρι και 15 Νοεμβρίου 2021 (13:00 μ.μ.), στη Γραμματεία του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την ένδειξη: 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. 

Η τελική επιλογή θα γίνει από την Διοίκηση του Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ. 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκομείου και κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Αργολίδας


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ