ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022

Τι απάντησε στον Βελόπουλο ο Υπουργός Υγείας για την ατμοσφαιρική ρύπανση στο Ναύπλιο από τα πυρηνελαιουργεία

Ατμοσφαιρική ρύπανση
Απαντώντας στην ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Βελόπουλο Κ., με θέμα «Απειλή για τη δημόσια υγεία και περιβάλλον η λειτουργία πυρηνελαιουργείων στο Ναύπλιο», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


Αναφορικά με ζητήματα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα εξαιτίας της λειτουργίας πυρηνελαιουργείων στην ΠΕ Αργολίδας, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Αργολίδας, με το με α.π. 18906/20-01-2022 έγγραφό της και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ενημέρωσε το Υπουργείο Υγείας ως ακολούθως:

1) Αυτή την περίοδο, στο Νομό Αργολίδας λειτουργούν:

· Το πυρηνελαιουργείο της «ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΣ - ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΑΚΗ Α.Β.Ε.», στη θέση «Μπουρμπούλι», στο 3ο χλμ. της παρ. οδού Ναυπλίου – Νέας Κίου του Δήμου Ναυπλιέων το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 124991/23-08- 2019 (ΑΔΑ: Ψ9ΣΞΟΡ1Φ-Ζ0Θ) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)

· Το πυρηνελαιουργείο της «ΕΛΣΑΠ Α.Ε.» στη θέση «Κιόσκια» Νέας Κίου του Δήμου Άργους – Μυκηνών το οποίο διαθέτει την υπ’ αριθμ. 64785/2651/18-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΟΡ1Φ-Τ41) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.86684/02-05-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΧΩΟΡ1Φ-ΚΑ0) απόφαση

2) Το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) Αργολίδας (άρθρο 20 του Ν. 4014/2011), στο οποίο συμμετέχουν υπάλληλοι της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αργολίδας, διενεργεί αυτοψίες και περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των πυρηνελαιουργείων, ιδίως όταν πιθανολογείται ότι η λειτουργία τους υποβαθμίζει το περιβάλλον, ελέγχει την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των ως άνω ΑΕΠΟ, προβαίνει στις απαραίτητες συστάσεις και υποδείξεις για τη λήψη επανορθωτικών μέτρων και εισηγείται την επιβολή τυχόν κυρώσεων μέσω των προβλεπόμενων από την περιβαλλοντική νομοθεσία διοικητικών προστίμων.

3) Εξαιτίας παραβάσεων των όρων των ανωτέρω ΑΕΠΟ έχουν κατά καιρούς επιβληθεί οι προβλεπόμενες κυρώσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Αργολίδας με Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

4) Με πρωτοβουλία του Δήμου Ναυπλιέων και υπό την επιστημονική εποπτεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης) πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο 2021 η τοποθέτηση συσκευών μέτρησης σε τρία σημεία της πόλης για την παρακολούθηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων PM2.

5. Η εν λόγω ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής «ΠΑΝΑΚΕΙΑ» για την μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και της κλιματικής αλλαγής.

5) Η ως άνω Υπηρεσία κρίνει ότι στην παρούσα χρονική στιγμή δεν καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός της πηγής προέλευσης των ρύπων για τις οποιεσδήποτε υπερβάσεις έχουν διαπιστωθεί έως σήμερα καθώς η αύξηση των σωματιδίων PM2.5 ενδέχεται να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Ειδικότερα, η στροφή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια προς την καύση ξύλου βιομάζας για οικιακή θέρμανση (τζάκια, καυστήρες pellet κ.α.) οδηγεί σε σημαντικά αυξημένες συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων τόσο σε αστικές όσο και σε υπαίθριες περιοχές κατά τους χειμερινούς μήνες. Επιπρόσθετα, οι τιμές των συγκεντρώσεων παρουσιάζουν αυξομειώσεις που εξαρτώνται από την περιοχή, τα σημεία δειγματοληψιών (πχ δειγματοληψίες πλησίον βιομηχανικών μονάδων), την ώρα της ημέρας και τις μετεωρολογικές συνθήκες. Ενδεικτικά αναφέρονται ως πρωτογενείς πηγές σωματιδίων ΡΜ2.5:

· Ανθρωπογενείς πηγές όπως οχήματα, οικιακή θέρμανση, διάθεση και διαχείριση αστικών απορριμμάτων, βιομηχανίες.

· Φυσικές πηγές όπως επαναιώρηση σκόνης, μεταφορά σωματιδίων σε μεγάλες αποστάσεις (αφρικανική σκόνη), φυσικές πυρκαγιές κ.α.

Τέλος η ως άνω Υπηρεσία προτείνει να πραγματοποιηθούν μετρήσεις, πέραν των αιωρούμενων μικροσωματιδίων, όλων των ρύπων της ατμόσφαιρας που προέρχονται από βιομηχανική δραστηριότητα όπως ΝΟx και SO2 (οξείδια αζώτου και διοξείδιο του θείου) κ.α.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ