ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τρίτη 5 Απριλίου 2022

Ιδιώτη παιδίατρο ζητάει για δίμηνη συνεργασία το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:25:00 μ.μ. | |
Γιατρός
Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα Άργους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) ιδιώτη ιατρό Ειδικότητας Παιδιατρικής, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών πλήρους απασχόλησης και με δυνατότητα συμμετοχής στις εφημερίες του νοσοκομείου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών και όχι πέραν τις 30/06/2022. 

Ο ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με την παρ. 1 του δέκατου τετάρτου άρθρου «Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών» της από 13/4/2020 ΠΝΠ ΦΕΚ:84/τ.Α/2020 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει, με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β ́. 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε.. 

2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. 

4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή. 

5. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες. 

6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 15 Απριλίου, αποκλειστικά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο στα γραφεία υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας ΕΔΩ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ