ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου 6 θέματα που αφορούν την Αργολίδα

Συνεδρίαση
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου  θα πραγματοποιηθεί στις 24/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. α) δια ζώσης στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β) με τηλεδιάσκεψη για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 Έγκριση όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας προς στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αργολίδας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 Έγκριση παράτασης οικονομικών προσφορών που αφορούν το διαγωνισμό «Ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας, της Α/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας, της Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Αργολίδας».
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Έγκριση 11ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600009 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 α) Έγκριση διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» υποέργο:« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ», Προϋπ: 236.000,00 €, ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: ΠΔΕ 2017ΕΠ52600004 και 
β) συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης «Προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» υποέργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ», Προϋπ: 360.000,00€ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης «Προσωρινού αναδόχου» του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 19Α ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (Β’ Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62b04bec70128e28a88d2a68 στις 20/06/22 13:30 ΦΑΣΗ)», πρ/σμού: 1.000.000,00 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δείτε όλα τα θέματα για όλες της Περιφερειακές Ενότητες εδώ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ