ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση σε υποψήφιους φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:16:00 π.μ. |
ΤΘΣ
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για 9η χρονιά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλo: «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση – MA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.


Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή - εκτός από το πρώτο σαββατοκύριακο κάθε μήνα).
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση –
MA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022)

Απουσίες γίνονται δεκτές μόνο σε ποσοστό 25% επί του συνόλου των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα.

Στο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί, μετά από επιλογή, έως τριάντα δύο (32) πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων πρώην ΤΕΙ.

Τα δίδακτρα για κάθε εξάμηνο σπουδών ανέρχονται στα 1.000 € (συνολικό ύψος διδάκτρων 3.000€), τα οποία καταβάλλονται με την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών.Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, σε ποσοστό 30% του αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ, οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 35 ν. 4485/2017 και το Φ.Ε.Κ. 3387/10-8-2018.

Επίσης χορηγούνται υποτροφίες για την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών (για την επίδοσή τους στο α΄ και β΄ εξάμηνο σπουδών)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ


Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 έως και Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022. (παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022)
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ